Telefonrådgivning

Offerrådgivningen hjælper ofre, vidner og pårørende i forbindelse med voldsomme og traumatiske hændelser som ulykker, kriminalitet og trafikuheld.

Du kan døgnet rundt ringe til en offerrådgiver. Når du kontakter din lokale Offerrådgivning, får du en rådgiver i telefonen.

Ud fra det du fortæller, vil rådgiveren forsøge at vejlede, rådgive og vigtigst af alt: lytte og give sig tid til en samtale.

Alle vores rådgivere er uddannede og har erfaring med at rådgive mennesker i krise.

Møde

Hos Offerrådgivningen har du mulighed for at få et møde, ligesom du også kan tale flere gange med en rådgiver.

Der er forskellige muligheder for at møde din offerrådgiver, for eksempel hos politiet, på biblioteket eller på et af vores rådgivningscentre.

Det er din offerrådgiver, der vurderer, om et møde er muligt i din lokale offerrådgivning.

Mentorordning

Offerrådgivningen kan tilbyde dig en mentorordning. Nogle kan have stor hjælp af at få støtte af en mentor i en periode efter hændelsen.

Mentor stiller sig til rådighed både telefonisk og i møder og kan blandt andet rådgive om krisereaktioner, politianmeldelse, praktiske henvisninger m.v. En mentor kan også være tovholder ved for eksempel kontakt til netværk, til myndigheder eller arbejdsgiver.

Det er din offerrådgiver, der vurderer, om en mentorordning er en mulighed for dig.

Bisidder

Hvis du skal i retten, kan Offerrådgivningen blandt andet tilbyde dig:

  • nogen at tale med
  • oplysninger om, hvad du måske kan forvente dig, når du skal i retten, hvordan det foregår osv.
  • sidde sammen med dig og vente
  • være til stede mens du vidner
  • tale med dig om din oplevelse i retten.

Du kan eventuelt læse mere om at vidne her

Det er din offerrådgiver, der vurderer, om du kan få en bisidder.

Info

Info
voldtægt voldtægtsmyter offer altinget offerrådgivningen seksuelle overgreb bistandsadvokat

Hjælp til ofre for seksuelle overgreb styrkes med nye regler

Et bredt flertal bestående af Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet er blevet enige om at forbedre ofre for seksuelle overgrebs forhold – og det er positivt. Men der er endnu et stykke vej for at være i mål med rimelige vilkår, mener Offerrådgivningen.

Allerede inden en anmeldelse om et seksuelt overgreb til politiet har mange ofre brug for kompetent rådgivning i form af en bistandsadvokat. Med den aktuelle lovgivning er det ikke muligt, men det har et flertal i folketinget besluttet sig for at lave om på. Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet er enige om, at ofre for seksuelle overgreb skal have ret til vejledning fra en bistandsadvokat før et overgreb anmeldes til politiet. Partierne er også enige om, at ofre skal have ret til en opfølgende samtale med en bistandsadvokat efter retssagen.

Offerrådgivningens landsformand, Knut A. Gulbrandsen, ser positivt på, at den politiske vilje aner at blive til handling. Det sker blot en måned efter, at landsformanden satte fokus på voldtægtsmyter i et indlæg i Altinget:

– Det politiske flertal vidner selvfølgelig om, at ofre for seksuelle overgreb og herunder voldtægtsofres omstændigheder og vilkår helt klart forbedres. I den her type af sager er det vigtigt, at vi tager hånd om ofrene tidligt, da vi har at gøre med traumatiserede mennesker, som ofte ikke har ressourcerne til at overskue situationen. Derfor er det selvfølgeligt glædeligt, at den hidtidige politiske vilje nu udmønter sig i konkret handling. Det er vi meget glade for, siger landsformanden.

Også bistandsadvokat Tobias Grotkjær Elmstrøm ser positivt på udviklingen:

– Det at ofre for seksuelle overgreb og herunder voldtægt kan få vejledning fra en bistandsadvokat vil formentligt betyde, at flere anmelder seksuelle overgreb og får et bedre møde med retssystemet.

Blot et skridt på vejen

Det er dog kun et skridt på vejen mod ideelle vilkår for ofrene. I dag beskikkes bistandsadvokater til ofre fra samme liste som forsvarsadvokater – også kaldet listen af beneficerede liste

Det betyder, at advokaterne på listen skal kunne varetage både den strafferetlige og erstatningsretlige sag. I praksis kan det dog ende med, at ofrene ikke får beskikket en bistandsadvokat, der er specialiseret inden for det fagområde, som ofret har brug for.

– Der er ingen tvivl om, at den nuværende liste burde opdeles i to. For at sikre et trygt og kompetent forløb for ofrene er det afgørende, at specialiseret viden følger dem igennem hele forløbet, fortæller bistandsadvokat Tobias Grotkjær Elmstrøm.

Hos Offerrådgivningen har kampen for den opdelte liste været på dagsordenen i flere år. Der er nemlig stor forskel på at rådgive en gerningsperson og et offer – både psykologisk og juridisk. I 2019 præsenterede Offerrådgivningen sine anbefalinger for retsudvalget og anbefalede oprettelsen af to særskilte lister – en for forsvarsadvokater og en for bistandsadvokater.

– Selvfølgelig mener vi stadig, at listen af beneficerede advokater skal opdeles i to, så ofre kan modtage specialiseret hjælp. Derfor kan jeg også kun betragte de nye regler som et godt skridt på vejen, men arbejdet er ikke færdigt endnu. Opdelingen af listen er fortsat et afgørende punkt for at sandsynliggøre et trygt forløb for ofrene gennem retssystemet, afslutter Knut A. Gulbrandsen, landsformand i Offerrådgivningen i Danmark.

Info
voldtægt voldtægtsmyter offer altinget offerrådgivningen seksuelle overgreb bistandsadvokat

Voldtægtsmyter fastholder ofre i eksistentiel limbo

Det er svært at være voldtægtsoffer i Danmark. Det skyldes flere årsager, men en af de store er de fortsatte myter om, hvordan et rigtigt voldtægtsoffer ser ud. Myterne stiller sig i vejen for en vej ud af traumet og er formentligt en bidragende faktor til et stort skyggetal. Det fortæller Knut Arild Gulbrandsen i Altinget i dag.

Den offentlige forestilling om det typiske voldtægtsoffer har ikke ret meget bund i virkeligheden. Forestillingen om en letpåklædt kvinde, der på et offentligt sted voldtages af en ukendt gerningsperson, er ikke det typiske handlingsforløb. Det ved vi fra offerundersøgelserne, som dykker ned i spørgsmålene om både lokation og forhold til gerningspersonen.

Alligevel lever myten i bedste velgående. Det er et problem for ofrene.

– Det store problem med de her myter er, at det kan være svært for ofre for voldtægt at erkende, at de har været udsat for noget kriminelt – og ikke mindst, at det er okay at bede om hjælp, hvis ikke de passer ned i nogle meget snævre kategorier, siger Knut Arild Gulbrandsen, landsformand for Offerrådgivningen i Danmark.

Fra offerundersøgelserne ved vi, at ofre for voldtægt oftere kender gerningspersonen forud for en hændelse fremfor det modsatte. Ligeledes er det også tydeligt, at voldtægter som oftest ikke foregår på et offentligt sted, men i en privat bolig.

– For at komme de her myter til livs, er vi nødt til at tale om, hvad de faktiske omstændigheder er. Derfor sætter vi fokus på, at voldtægter sker i nære relationer og under omstændigheder, som ikke passer ind i den forsimplede og populistiske forestilling om voldtægter, fortæller Knut Arild Gulbrandsen.

Du kan læse hele indlægget i Altinget her.

Du kan også læse mere om, hvordan vi støtter og rådgiver voldtægtsofre her.

Over 200 frivillige og uddannede offerrådgivere rådgiver og støtter ofre for kriminalitet og ulykke på landsplan. Du kan læse mere om, hvordan vi hjælper voldtægtsofre her.

Info
digital krænkelse nøgenbilleder ulovlig deling offer

Sociale medier skal holdes ansvarlige

Hvis du deler en video, der indeholder musik, som du ikke har ophavsrettighederne til på de sociale medier, så bliver den med stor sandsynlighed fjernet. Hvis nogen deler intime billeder af dig på sociale medier, er det dit ansvar at blive opmærksom på det og få det fjernet – men det er urimeligt, mener Digital Ansvar. Offerrådgivningen og en række andre aktører står bag Digitalt Ansvar.

Digitalt Ansvar har i Altinget forholdt sig til et nyt lovforslag i EU, som placerer alt ansvar hos ofre for digitale krænkelser – og det er ikke godt nok. Sammen med en række organisationer og aktører stiller vi os bag Digitalt Ansvars indlæg. Hvis forslaget skulle blive til virkelighed, betyder det, at ofre for digitale krænkelser selv skal opspore og anmelde krænkende materiale – også når det bliver re-uploaded igen og igen.

– Det er fuldstændigt urimeligt, at ofre for digitale krænkelser selv skal holde øje med om krænkende materiale florerer på nettet. For det første er det en umulig opgave. Ingen kan overvåge alle de sider, som gerningsmændene har mulighed for at dele på. For det andet vil det betyde, at ofre for digitale krænkelser konstant skal genleve den traumatiske oplevelse, når de skal søge på nettet efter det krænkende materiale, siger sekretariatsleder Dorte Kallestrup Mortensen.

Offerrådgivningen rådgiver hver dag ofre, der har været udsat for kriminalitet, ulykke eller anden voldsom oplevelse. En betydelig del af Offerrådgivningens arbejde består i at hjælpe offeret med at genvinde trygheden i samfundet. Her er det afgørende, at offeret ikke konstant mindes om en traumatisk oplevelse, og her spiller digitale krænkelser en stadigt stigende rolle i henvendelserne til Offerrådgivningen.

– Det kan være enormt svært at lægge en oplevelse bag sig og få den bearbejdet, hvis overgrebet sker på ny hver eneste gang, man selv skal ind og anmode om at fjerne krænkende materiale som intimbilleder. Derfor står vi bag Digitalt Ansvar, når de mener, at Sociale Medier bør følge en række regler, fortæller Dorte Kallestrup Mortensen.

Du kan læse hele Digitalt Ansvars bud på reglerne i Altinget her.

Info

Kampagne skydes i gang i Europa: Flere ofre skal kende deres rettigheder

For få ofre kender deres rettigheder. Det siger kommunikationskonsulent Marina Kazakova fra Victim Support Europe om ofrenes kendskab til deres ret til og mulighed for hjælp. Offerrådgivningen i Danmark genkender udfordringen, og i dag – på Offerets dag – skydes kampagnen ”Du ved det måske ikke, men det findes” i gang. Kampagnen oplyser borgere i Europa om ofres rettigheder.

Kendskabet til hjælpen, der tilbydes personer udsat for kriminalitet eller voldsomme oplevelser er slet ikke udbredt nok, mener Offerrådgivningen i Danmark og Victim Support Europe. Men i dag lyder startskuddet til en ny kampagne, der skal styrke kendskabet til ofres rettigheder over hele Europa.

– For næsten et årti siden blev EU enige om en lov til støtte for ofre udsat for kriminalitet. Desværre kender alt for få til deres muligheder for hjælp, hvis de skulle være så uheldige at blive udsat for kriminalitet eller en voldsom oplevelse. Vi ved, at under halvdelen af europæerne ikke kender til Offerrådgivningerne rundt omkring i Europa – og det vil vi selvfølgelig gerne lave om på, fortæller kommunikationskonsulent Marina Kazakova.

I løbet af kampagnen formidler Victim Support Europe ofrenes oplevelser. Kampagnen sætter ansigter og stemmer på, hvordan det kan være at være et offer for kriminalitet eller en voldsom hændelse, og sætter fokus på, hvordan man kan få hjælp.

Kampagnen løber året ud på Victim Support Europes sociale medier. Du kan læse mere her.

Kendskab er en gammel udfordring, som kræver nye løsninger

I Danmark består Offerrådgivningen af en række lokalafdelinger – en i hver politikreds. Her oplever man også, at kendskabet til organisationens tilbud og aktiviteter ikke er stort nok. Derfor har man netop valgt at iværksætte et synlighedsprojekt, der løber over de næste 2,5 år. Projektet skal styrke Offerrådgivningen i Danmarks synlighed – både for personer, der har akut behov for Offerrådgivningens tilbud, og almindelige danskere, der kan videreformidle tilbuddet til andre med et behov for en rådgivende og medmenneskelig samtale.

– Vores målgruppe er midlertidig, for vi ved aldrig, hvornår nogen bliver udsat for kriminalitet eller en voldsom oplevelse – og derfor kan det være enormt svært at ramme plet. Nu har vi iværksat et synlighedsprojekt, som skal styrke vores kommunikation og tilstedeværelse i offentligheden, så flere ved, hvad Offerrådgivningen tilbyder, og dermed selv kan gøre brug af os eller videreformidle vores tilbud til et offer, fortæller Dorte Kallestrup Mortensen, der er sekretariatsleder for Offerrådgivningen i Danmark.

Projektet er støttet med midler fra Offerfonden og løber til midten af 2023.

Du kan hjælpe på mange måder

Har du et sekund

Så følg Offerrådgivningen på Facebook og hjælp os med at udbrede vores budskaber.

Følg os på Facebook

Har du mere tid

Så bliv frivillig i Offerrådgivningen og vær med til at gøre en forskel.

Læs mere

Danmark har 12 offerrådgivninger, som geografisk følger politikredsene.

Klik på den nærmeste offerrådgivning for at få telefonnummer, de lokale tilbud og åbningstid.

Hvis du er i tvivl eller ikke får kontakt, kan du døgnet rundt ringe til telefon 72 21 72 21 eller 116 006.

Tryk på det område på kortet, der er relevant for dig for at få vist informationerne om afdelingen.
X

Vi dækker: 

København, Frederiksberg, Tårnby og Dragør.

Døgntelefon: 21 20 91 70 – ved optaget, giv evt. besked på telefonsvarer

Mail: hovedstaden@offerraadgivning.dk

Besøg Offerrådgivningen Hovedstaden
X

Vi dækker:

Albertslund, Ballerup, Brøndby, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje Tåstrup, Ishøj, Rødovre og Vallensbæk.

Døgntelefon: 23 68 60 37

Mail: kbh-vestegn@offerraadgivning.dk

Besøg Offerrådgivningen Københavns Vestegn
X

Vi dækker:

Allerød, Egedal, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gentofte, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Hillerød, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal.

Telefon: 72 58 66 00

Åbningstider: Alle dage DØGNÅBENT

Mail: nordsjaelland@offerraadgivning.dk

Besøg Offerrådgivningen Nordsjælland
X

Vi dækker:

Greve, Holbæk, Kalundborg, Køge. Lejre, Odsherred, Ringsted, Roskilde, Solrød og Stevns.

Døgnåben telefon 50 89 34 74

Mail: midtvestsj@offerraadgivning.dk

Besøg Offerrådgivningen Midt- & Vestsjælland
X

Vi dækker:

Slagelse, Sorø, Næstved, Vordingborg, Fakse, Lolland og Guldborgsund.

Døgntelefon: 23 68 60 00

E-mail: sydsj@offerraadgivning.dk

Besøg Offerrådgivningen Sydsjælland og Lolland/Falster
X

Vi dækker:

Fyn og Øerne

Døgntelefon: 23 68 60 32

Mail: kontakt@orfyn.dk

Besøg Offerrådgivningen Fyn
X

Vi dækker:

Haderslev, Aabenraa, Sønderborg, Tønder, Ribe, Esbjerg, Fanø og Varde

Telefon 25 50 66 90
Åbningstider alle dage kl. 17 til 22.

Udenfor åbningstid, omstilles der til Landstelefonen.

Mail: syd@offerraadgivning.dk

Besøg Offerrådgivningen Syd- & Sønderjylland
X

Vi dækker:

Skanderborg, Horsens, Hedensted, Vejle, Billund, Fredericia og Kolding.

Tlf.: 23 68 60 07
Døgnåbent – Du kan altid få fat i os.

E-mail: soep@offerraadgivning.dk

Besøg Offerrådgivningen Sydøstjylland
X

Dækker følgende kommuner:

Århus, Randers, Grenaa, Norddjurs, Syddjurs, Odder, Favrskov og Samsø.

Du kan ringe til os 24 timer i døgnet på tlf. 23 68 60 56

Mail: ostjylland@offerraadgivning.dk

Du kan personligt komme og tale med en offerrådgiver mandag fra kl. 16-19 på Fredensgade 25 i Aarhus (5 min. gang fra Rutebilstationen og Banegården), og du behøver ikke bestille tid!

Besøg Offerrådgivningen Østjylland
X

Vi dækker kommunerne:

Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Morsø, Ringkøbing-Skjern, Silkeborg, Skive, Struer, Thisted og Viborg.

Telefon 23 68 60 06
Åbningstider alle hverdage kl. 10 til 19.

Udenfor åbningstid, omstilles der til Landstelefonen.

Mail: midtvestjyl@offerraadgivning.dk

Besøg Offerrådgivningen Midt- og Vestjylland
X

Dækker følgende kommuner:

Aalborg, Frederikshavn, Læsø, Brønderslev, Hjørring, Jammerbugt, Vesthimmerland, Mariagerfjord og Rebild.

Døgntelefon: 72 19 36 60

Mail: nord@offerraadgivning.dk

Mulighed for personlig henvendelse alle dag fra kl. 18 til 07: Vor Frue Plads 6 9000 Aalborg

Besøg Offerrådgivningen Nordjylland

Henvendelser med ønske om bistand af en offerrådgiver og spørgsmål vedrørende ulykker og forbrydelser bedes rettet til en offerrådgivning nær dig – se oversigten her https://offerraadgivning.dk/kontakt/

Du kan også kontakte Offerrådgivningen ved at udfylde formularen på denne side, og vi vil snarest besvare din henvendelse. Postnummer og by skal vi bruge til at sætte dig i kontakt med den nærmeste Offerrådgivning.