Telefonrådgivning

Offerrådgivningen hjælper ofre, vidner og pårørende i forbindelse med voldsomme og traumatiske hændelser som ulykker, kriminalitet og trafikuheld.

Du kan døgnet rundt ringe til en offerrådgiver. Når du kontakter din lokale Offerrådgivning, får du en rådgiver i telefonen.

Ud fra det du fortæller, vil rådgiveren forsøge at vejlede, rådgive og vigtigst af alt: lytte og give sig tid til en samtale.

Alle vores rådgivere er uddannede og har erfaring med at rådgive mennesker i krise.

Møde

Hos Offerrådgivningen har du mulighed for at få et møde, ligesom du også kan tale flere gange med en rådgiver.

Der er forskellige muligheder for at møde din offerrådgiver, for eksempel hos politiet, på biblioteket eller på et af vores rådgivningscentre.

Det er din offerrådgiver, der vurderer, om et møde er muligt i din lokale offerrådgivning.

Mentorordning

Offerrådgivningen kan tilbyde dig en mentorordning. Nogle kan have stor hjælp af at få støtte af en mentor i en periode efter hændelsen.

Mentor stiller sig til rådighed både telefonisk og i møder og kan blandt andet rådgive om krisereaktioner, politianmeldelse, praktiske henvisninger m.v. En mentor kan også være tovholder ved for eksempel kontakt til netværk, til myndigheder eller arbejdsgiver.

Det er din offerrådgiver, der vurderer, om en mentorordning er en mulighed for dig.

Bisidder

Hvis du skal i retten, kan Offerrådgivningen blandt andet tilbyde dig:

 • nogen at tale med
 • oplysninger om, hvad du måske kan forvente dig, når du skal i retten, hvordan det foregår osv.
 • sidde sammen med dig og vente
 • være til stede mens du vidner
 • tale med dig om din oplevelse i retten.

Du kan eventuelt læse mere om at vidne her

Det er din offerrådgiver, der vurderer, om du kan få en bisidder.

Info

Nyhed

Støtte til ofrene for Bitcoin-bedrageri

En større gruppe forurettede for investeringsbedrageri får hjælp og støtte fra Offerrådgivningen gennem et tæt samarbejde med politiet i Midt- og Vestjylland.

Med en yderst professionel digital opsætning har en svindler snydt og bedraget danskere for penge gennem investeringsbedrageri. Det har haft store konsekvenser for ofrene, som har lidt både økonomiske tab og været udsat for manipulerende og bedragerisk adfærd.

Mange ofre, der har været i hænderne på disse dybt professionelle svindlere, skammer sig over at være blevet narret. Det er vigtigt at forstå, at svindlerne har brugt avancerede metoder til at franarre ofrene penge. Eksempelvis er bedrageriet foregået med hjælp fra digitale hjælpemidler, hvor ofret har kunnet følge med i sine fiktive investeringer, ligesom svindlerne har brugt avancerede manipulerende teknikker som beskrevet i DR’s podcastserie ’Bitcoin-bedraget’.

– Der er ingen tvivl om, at måden, hvorpå det her bedrageri er foregået, er dybt professionel. Det er skræmmende, hvor overbevisende gerningspersonerne er i deres metoder og formidling, fortæller politiinspektør Hans Roost hos Midt- og Vestjyllands Politi.

I samarbejde med Offerrådgivningen tager Midt- og Vestjyllands Politi hånd om ofrene for bedrageriet. I tæt dialog bliver offerrådgiverne i Midt- og Vestjylland klædt på af politiet til at tale om denne konkrete hændelse. På den måde mødes ofrene af offerrådgivere, der har god forståelse for deres situation og dermed kan hjælpe dem på bedste vis.

– Den viden, som politiet klæder os på med, gør os som offerrådgivere i stand til at tage hånd om ofret på en anden måde, end vi er vant til, når vi blot bliver ringet op uden forhåndsviden, og det er selvfølgelig med til at løfte den hjælp, som vi tilbyder, siger offerrådgiver i Midt- og Vestjylland Erik Bøttger.

De erfaringer, som politiet og Offerrådgivningen gør sig, deles kontinuerligt, så hjælpen til ofrene løbende opkvalificeres. På sigt vil Midt- og Vestjyllands politi arbejde for, at ofre, der ikke ønsker at bruge Offerrådgivningen efter en voldsom hændelse, aktivt skal fravælge det, frem for i dag, hvor Offerrådgivningen er et tilbud, man kan opsøge og takke ja til.

– Vi ønsker at tage flere i hånden og henvise dem til Offerrådgivningen. Som det er i dag, kan man takke ja til at tale med Offerrådgivningen, men vi kunne godt tænke os, at offerrådgivning bliver et naturligt valg, som man i stedet skal takke aktivt nej til, siger politiinspektør Hans Roost.

 

Har du mistanke om, at du er udsat for digitalt bedrageri?

Her er nogle gode råd til dig, hvis du har mistanke om, at du er udsat for digitalt bedrageri.

 • Bryd kontakten til alle, der vil ”hjælpe” dig med at få penge retur
 • Saml alle oplysninger og videregiv dem til politiet
 • Kontakt Offerrådgivningen
 • Få din PC renset for al software hos en professionel
 • Tal med din bank
 • Tal med din læge
 • Fortæl dine nærmeste, hvad du har været udsat for
 • Find information på sikkerdigital.dk

 

Nyhed

Når civilsamfundet i samarbejde med en myndighed løfter en vigtig samfundsopgave

Offerrådgivningen holder i dag sammen med Politiet og Aalborg Universitet en konference, hvor resultaterne af en evaluering, der har fokus på vurdering af samarbejdet mellem det lokale politi og offerrådgivninger i Danmark formidles. Evalueringen er foretaget af Aalborg Universitet, finansieret af Offerfonden og støttet af Rigspolitiet og Offerrådgivningen i Danmark.

Et tættere samarbejde mellem politi og offerrådgivning kan sikre støtte til flere forurettede. Forskningsprojekt fra Aalborg Universitet peger på flere centrale forslag, der skal bruges til at styrke samarbejdet mellem politikredse og tilhørende offerrådgivninger, så flere forurettede får den støtte, de har brug for efter at have været udsat for kriminalitet eller voldsomme hændelser.

”Det er vigtigt med en ledelsesmæssig opmærksomhed og prioritering i politikredsene, når opgaven skal løftes. Herudover er det vigtigt, at der er et tæt samarbejde både i forhold til de konkrete sager, hvor ofre er ramt, og også overordnet, så der bliver en sammenhæng i det tilbud, der gives til ofrene,” fortæller professor Hanne Kathrine Krogstrup, som sammen med sin forskningsgruppe står bag undersøgelsen.

Projektet har også formuleret et evalueringsredskab, som politikredsene og de lokale offerrådgivninger kan benytte til at styrke koordineringen og samarbejdet.

”Med offerrådgivningens gratis og kompetente støtte til forurettede, vidner og pårørende står vi med et guldæg, som mange flere kan få gavn af. Mere end 200 frivillige rådgivere står klar til at tage over der, hvor politiet slipper. Ud fra de indsigter og redskaber, vi nu har fået gennem dette projekt, tager vi sammen med politikredsene og de lokale offerrådgivninger fat på at give vores samarbejde et serviceeftersyn,” fortæller politidirektør Helle Kyndesen.

Også Offerrådgivningen i Danmarks landsformand, er optaget af, at de mange indsigter fra forskningsprojektet nu bliver bragt i anvendelse.

Det er på mange måder en særlig begivenhed og en milepæl i vores efterhånden mangeårige samarbejde med politiet, at vi har fået Aalborg Universitet til at kigge på vores måder at samarbejde på – og ikke mindst, hvordan vi kan udvikle dette samarbejde i fremtiden. Samarbejdet mellem Offerrådgivningen og politiet er unikt, og fungerer det godt, kan mange ofre, vidner og pårørende få den hjælp og støtte, de har brug for. Der er generelt i disse år en øget opmærksomhed på ofres rettigheder, deres møder med myndigheder og den støtte og omsorg, de får. At vi styrker samarbejdet mellem Offerådgivningen og politiet er derfor vigtigt og helt i tråd med dette fokus,” siger landsformand Knut Arild Gulbrandsen.

 

 

Nyhed
voldtægt - selvmordstanker

Bekymrende mange rammes af hadforbrydelser og psykisk vold

I sidste uge udgav Justitsministeriet sin årlige offerundersøgelse Udsathed for vold og andre former for kriminalitet. Offerrådgivningen lægger særligt mærke til, at undersøgelsen viser, at over 100.000 udsættes for psykisk vold og at hvert femte offer for vold angiver, at volden var motiveret af racisme eller had – altså en hadforbrydelse.

Op imod 15.000 mennesker var udsat for vold motiveret af had eller racisme i 2020, skriver Justitsministeriet på baggrund af offerundersøgelsen, som kom frem i denne uge. Hvert femte offer for vold svarer, at forbrydelsen imod dem var motiveret af racisme eller had. Det er relativt nyt, at man i offerundersøgelsen har rettet sig imod hadforbrydelser. Siden 2019 har man i Offerundersøgelsen spurgt til kønsidentitet som motiv for volden og siden 2020 er ofrets religiøse overbevisning som motiv for volden også med i undersøgelsen. Landsformand Knut A. Gulbrandsen kalder tallene for bekymrende:

– På sin vis kan man glæde sig over, at vi får de her tal frem i lyset, men det er selvfølgelig bekymrende, at hvert femte offer for vold angiver at forbrydelsen var motiveret af had eller racisme. Det vidner om, at vi som samfund har lang vej igen for at skabe et åbent og inkluderende samfund, hvor man kan færdes uden risiko for racisme- eller hadmotiveret vold – og ikke mindst uden frygt for det.

Med flerårsaftalen har Folketinget besluttet at styrke indsatsen over for ofre for hadforbrydelser gennem efteruddannelse til politiet.

– En forudsætning for at komme problemet til livs er at Politiet bliver uddannet i at tage hånd om og identificere hadforbrydelser, når de møder dem. Vi må ikke ende i en situation, der minder om den, vi har set gennem mange år med voldtægter, hvor ofre betvivles og dermed ikke anmelder eller får rettidig hjælp. Det håber jeg, at tallene også er med til at understrege, siger landsformanden i Offerrådgivningen Knut A. Gulbrandsen.

Offerundersøgelsen Udsathed for vold og andre former for kriminalitet udarbejdes hvert år af Justitsministeriet i samarbejde med Københavns Universitet. Datagrundlaget kommer fra et repræsentativt udsnit af danskerne mellem 16 og 74 år, som spørges til deres oplevelser med kriminalitet i det forgangne år. I 2020 omfattede undersøgelsen 13.254 personer, skriver Justitsministeriet.

 

Psykisk vold er meget udbredt

Undersøgelsen estimerer også at over 108.000 personer har været udsat for psykisk vold i 2020. Knap 60 % af de, der har været udsat for psykisk vold, er kvinder og knap halvdelen af dem, der har været udsat for psykisk vold er mellem 40 og 74 år.

– Psykisk vold er fortsat en stor udfordring. Undersøgelsen estimerer, at 56.000 personer var udsat for vold i 2020 og dermed er det altså næsten dobbelt så mange, der udsættes for psykisk vold. Det mener jeg simpelthen ikke, at vores samfund afspejler. For at komme problemet til livs er det vigtigt, at vi taler om det – også selvom det er svært, siger landsformand i Offerrådgivningen Knut A. Gulbrandsen.

Psykisk vold har været en selvstændig bestemmelse i straffeloven siden 1. april 2019.

Du kan læse hele offerundersøgelsen her.

Du kan hjælpe på mange måder

Har du et sekund

Så følg Offerrådgivningen på Facebook og hjælp os med at udbrede vores budskaber.

Følg os på Facebook

Har du mere tid

Så bliv frivillig i Offerrådgivningen og vær med til at gøre en forskel.

Læs mere

Danmark har 12 offerrådgivninger, som geografisk følger politikredsene.

Klik på den nærmeste offerrådgivning for at få telefonnummer, de lokale tilbud og åbningstid.

Hvis du er i tvivl eller ikke får kontakt, kan du døgnet rundt ringe til telefon 72 21 72 21 eller 116 006.

Tryk på det område på kortet, der er relevant for dig for at få vist informationerne om afdelingen.
X

Vi dækker: 

København, Frederiksberg, Tårnby og Dragør.

Døgntelefon: 21 20 91 70 – ved optaget, giv evt. besked på telefonsvarer

Mail: hovedstaden@offerraadgivning.dk

Besøg Offerrådgivningen Hovedstaden
X

Vi dækker:

Albertslund, Ballerup, Brøndby, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje Tåstrup, Ishøj, Rødovre og Vallensbæk.

Døgntelefon: 23 68 60 37

Mail: kbh-vestegn@offerraadgivning.dk

Besøg Offerrådgivningen Københavns Vestegn
X

Vi dækker:

Allerød, Egedal, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gentofte, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Hillerød, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal.

Telefon: 72 58 66 00

Åbningstider: Alle dage DØGNÅBENT

Mail: nordsjaelland@offerraadgivning.dk

Besøg Offerrådgivningen Nordsjælland
X

Vi dækker:

Greve, Holbæk, Kalundborg, Køge. Lejre, Odsherred, Ringsted, Roskilde, Solrød og Stevns.

Åben fra 8 – 22 telefon 50 89 34 74

Mail: midtvestsj@offerraadgivning.dk

Besøg Offerrådgivningen Midt- & Vestsjælland
X

Vi dækker:

Slagelse, Sorø, Næstved, Vordingborg, Fakse, Lolland og Guldborgsund.

Døgntelefon: 23 68 60 00

E-mail: sydsj@offerraadgivning.dk

Besøg Offerrådgivningen Sydsjælland og Lolland/Falster
X

Vi dækker:

Fyn og Øerne

Døgntelefon: 23 68 60 32

Mail: kontakt@orfyn.dk

Besøg Offerrådgivningen Fyn
X

Vi dækker:

Haderslev, Aabenraa, Sønderborg, Tønder, Ribe, Esbjerg, Fanø og Varde

Telefon 25 50 66 90
Åbningstider alle dage kl. 17 til 22.

Udenfor åbningstid, omstilles der til Landstelefonen.

Mail: syd@offerraadgivning.dk

Besøg Offerrådgivningen Syd- & Sønderjylland
X

Vi dækker:

Skanderborg, Horsens, Hedensted, Vejle, Billund, Fredericia og Kolding.

Tlf.: 23 68 60 07
Døgnåbent – Du kan altid få fat i os.

E-mail: soep@offerraadgivning.dk

Besøg Offerrådgivningen Sydøstjylland
X

Dækker følgende kommuner:

Århus, Randers, Grenaa, Norddjurs, Syddjurs, Odder, Favrskov og Samsø.

Du kan ringe til os 24 timer i døgnet på tlf. 23 68 60 56

Mail: ostjylland@offerraadgivning.dk

Du kan personligt komme og tale med en offerrådgiver mandag fra kl. 16-19 på Fredensgade 25 i Aarhus (5 min. gang fra Rutebilstationen og Banegården), og du behøver ikke bestille tid!

Besøg Offerrådgivningen Østjylland
X

Vi dækker kommunerne:

Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Morsø, Ringkøbing-Skjern, Silkeborg, Skive, Struer, Thisted og Viborg.

Telefon 23 68 60 06
Åbningstider alle hverdage kl. 10 til 19.

Udenfor åbningstid, omstilles der til Landstelefonen.

Mail: midtvestjyl@offerraadgivning.dk

Besøg Offerrådgivningen Midt- og Vestjylland
X

Dækker følgende kommuner:

Aalborg, Frederikshavn, Læsø, Brønderslev, Hjørring, Jammerbugt, Vesthimmerland, Mariagerfjord og Rebild.

Døgntelefon: 72 19 36 60

Mail: nord@offerraadgivning.dk

Mulighed for personlig henvendelse alle dag fra kl. 18 til 07: Vor Frue Plads 6 9000 Aalborg

Besøg Offerrådgivningen Nordjylland