Telefonrådgivning

Offerrådgivningen hjælper ofre, vidner og pårørende i forbindelse med voldsomme og traumatiske hændelser som ulykker, kriminalitet og trafikuheld.

Du kan døgnet rundt ringe til en offerrådgiver. Når du kontakter din lokale Offerrådgivning, får du en rådgiver i telefonen.

Ud fra det du fortæller, vil rådgiveren forsøge at vejlede, rådgive og vigtigst af alt: lytte og give sig tid til en samtale.

Alle vores rådgivere er uddannede og har erfaring med at rådgive mennesker i krise.

Møde

Hos Offerrådgivningen har du mulighed for at få et møde, ligesom du også kan tale flere gange med en rådgiver.

Der er forskellige muligheder for at møde din offerrådgiver, for eksempel hos politiet, på biblioteket eller på et af vores rådgivningscentre.

Det er din offerrådgiver, der vurderer, om et møde er muligt i din lokale offerrådgivning.

Mentorordning

Offerrådgivningen kan tilbyde dig en mentorordning. Nogle kan have stor hjælp af at få støtte af en mentor i en periode efter hændelsen.

Mentor stiller sig til rådighed både telefonisk og i møder og kan blandt andet rådgive om krisereaktioner, politianmeldelse, praktiske henvisninger m.v. En mentor kan også være tovholder ved for eksempel kontakt til netværk, til myndigheder eller arbejdsgiver.

Det er din offerrådgiver, der vurderer, om en mentorordning er en mulighed for dig.

Bisidder

Hvis du skal i retten, kan Offerrådgivningen blandt andet tilbyde dig:

  • nogen at tale med
  • oplysninger om, hvad du måske kan forvente dig, når du skal i retten, hvordan det foregår osv.
  • sidde sammen med dig og vente
  • være til stede mens du vidner
  • tale med dig om din oplevelse i retten.

Du kan eventuelt læse mere om at vidne her

Det er din offerrådgiver, der vurderer, om du kan få en bisidder.

Info

Nyhed

Når civilsamfundet i samarbejde med en myndighed løfter en vigtig samfundsopgave

Offerrådgivningen holder i dag sammen med Politiet og Aalborg Universitet en konference, hvor resultaterne af en evaluering, der har fokus på vurdering af samarbejdet mellem det lokale politi og offerrådgivninger i Danmark formidles. Evalueringen er foretaget af Aalborg Universitet, finansieret af Offerfonden og støttet af Rigspolitiet og Offerrådgivningen i Danmark.

Et tættere samarbejde mellem politi og offerrådgivning kan sikre støtte til flere forurettede. Forskningsprojekt fra Aalborg Universitet peger på flere centrale forslag, der skal bruges til at styrke samarbejdet mellem politikredse og tilhørende offerrådgivninger, så flere forurettede får den støtte, de har brug for efter at have været udsat for kriminalitet eller voldsomme hændelser.

”Det er vigtigt med en ledelsesmæssig opmærksomhed og prioritering i politikredsene, når opgaven skal løftes. Herudover er det vigtigt, at der er et tæt samarbejde både i forhold til de konkrete sager, hvor ofre er ramt, og også overordnet, så der bliver en sammenhæng i det tilbud, der gives til ofrene,” fortæller professor Hanne Kathrine Krogstrup, som sammen med sin forskningsgruppe står bag undersøgelsen.

Projektet har også formuleret et evalueringsredskab, som politikredsene og de lokale offerrådgivninger kan benytte til at styrke koordineringen og samarbejdet.

”Med offerrådgivningens gratis og kompetente støtte til forurettede, vidner og pårørende står vi med et guldæg, som mange flere kan få gavn af. Mere end 200 frivillige rådgivere står klar til at tage over der, hvor politiet slipper. Ud fra de indsigter og redskaber, vi nu har fået gennem dette projekt, tager vi sammen med politikredsene og de lokale offerrådgivninger fat på at give vores samarbejde et serviceeftersyn,” fortæller politidirektør Helle Kyndesen.

Også Offerrådgivningen i Danmarks landsformand, er optaget af, at de mange indsigter fra forskningsprojektet nu bliver bragt i anvendelse.

Det er på mange måder en særlig begivenhed og en milepæl i vores efterhånden mangeårige samarbejde med politiet, at vi har fået Aalborg Universitet til at kigge på vores måder at samarbejde på – og ikke mindst, hvordan vi kan udvikle dette samarbejde i fremtiden. Samarbejdet mellem Offerrådgivningen og politiet er unikt, og fungerer det godt, kan mange ofre, vidner og pårørende få den hjælp og støtte, de har brug for. Der er generelt i disse år en øget opmærksomhed på ofres rettigheder, deres møder med myndigheder og den støtte og omsorg, de får. At vi styrker samarbejdet mellem Offerådgivningen og politiet er derfor vigtigt og helt i tråd med dette fokus,” siger landsformand Knut Arild Gulbrandsen.

 

 

Nyhed
voldtægt - selvmordstanker

Bekymrende mange rammes af hadforbrydelser og psykisk vold

I sidste uge udgav Justitsministeriet sin årlige offerundersøgelse Udsathed for vold og andre former for kriminalitet. Offerrådgivningen lægger særligt mærke til, at undersøgelsen viser, at over 100.000 udsættes for psykisk vold og at hvert femte offer for vold angiver, at volden var motiveret af racisme eller had – altså en hadforbrydelse.

Op imod 15.000 mennesker var udsat for vold motiveret af had eller racisme i 2020, skriver Justitsministeriet på baggrund af offerundersøgelsen, som kom frem i denne uge. Hvert femte offer for vold svarer, at forbrydelsen imod dem var motiveret af racisme eller had. Det er relativt nyt, at man i offerundersøgelsen har rettet sig imod hadforbrydelser. Siden 2019 har man i Offerundersøgelsen spurgt til kønsidentitet som motiv for volden og siden 2020 er ofrets religiøse overbevisning som motiv for volden også med i undersøgelsen. Landsformand Knut A. Gulbrandsen kalder tallene for bekymrende:

– På sin vis kan man glæde sig over, at vi får de her tal frem i lyset, men det er selvfølgelig bekymrende, at hvert femte offer for vold angiver at forbrydelsen var motiveret af had eller racisme. Det vidner om, at vi som samfund har lang vej igen for at skabe et åbent og inkluderende samfund, hvor man kan færdes uden risiko for racisme- eller hadmotiveret vold – og ikke mindst uden frygt for det.

Med flerårsaftalen har Folketinget besluttet at styrke indsatsen over for ofre for hadforbrydelser gennem efteruddannelse til politiet.

– En forudsætning for at komme problemet til livs er at Politiet bliver uddannet i at tage hånd om og identificere hadforbrydelser, når de møder dem. Vi må ikke ende i en situation, der minder om den, vi har set gennem mange år med voldtægter, hvor ofre betvivles og dermed ikke anmelder eller får rettidig hjælp. Det håber jeg, at tallene også er med til at understrege, siger landsformanden i Offerrådgivningen Knut A. Gulbrandsen.

Offerundersøgelsen Udsathed for vold og andre former for kriminalitet udarbejdes hvert år af Justitsministeriet i samarbejde med Københavns Universitet. Datagrundlaget kommer fra et repræsentativt udsnit af danskerne mellem 16 og 74 år, som spørges til deres oplevelser med kriminalitet i det forgangne år. I 2020 omfattede undersøgelsen 13.254 personer, skriver Justitsministeriet.

 

Psykisk vold er meget udbredt

Undersøgelsen estimerer også at over 108.000 personer har været udsat for psykisk vold i 2020. Knap 60 % af de, der har været udsat for psykisk vold, er kvinder og knap halvdelen af dem, der har været udsat for psykisk vold er mellem 40 og 74 år.

– Psykisk vold er fortsat en stor udfordring. Undersøgelsen estimerer, at 56.000 personer var udsat for vold i 2020 og dermed er det altså næsten dobbelt så mange, der udsættes for psykisk vold. Det mener jeg simpelthen ikke, at vores samfund afspejler. For at komme problemet til livs er det vigtigt, at vi taler om det – også selvom det er svært, siger landsformand i Offerrådgivningen Knut A. Gulbrandsen.

Psykisk vold har været en selvstændig bestemmelse i straffeloven siden 1. april 2019.

Du kan læse hele offerundersøgelsen her.

Nyhed
stalking 14 initiativer

Offerrådgivningen om ny stalking-aftale: Stort skridt i den rigtige retning

I mandags annoncerede justitsministeriet en ny politisk aftale, som indeholder 14 initiativer, der skal sætte ind over for stalking. Det vækker begejstring hos Offerrådgivningen, som retter en stor ros til Dansk Stalking Center for deres utrættelige arbejde til fordel for ofre for stalking.

I mandags præsenterede en række partier bestående af regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Alternativet en aftale om 14 nye initiativer mod stalking.

Det betyder blandt andet, at stalking nu får sin egen bestemmelse i straffeloven. Det samme gør også kriminalisering af identitetstyveri, og så får stalkingofre ret til en bistandsadvokat, hvis de anmoder om det.

– Når stalking får sin egen bestemmelse i straffeloven, betyder det først og fremmest, at vi som samfund anerkender, at vi har at gøre med reelle ofre. Derfor er det også min forventning, at vi vil se hårdere straffe for stalking i kølvandet på det her. At vi samtidig letter adgangen til bistandsadvokater for ofre for stalking betyder, at flere får den retshjælp, de har behov for og ikke mindst, at vi kan sikre ofrenes retssikkerhed og -følelse, siger bistandsadvokat Tobias Grotkjær Elmstrøm.

Foruden de ovenstående tiltag er partierne også blevet enige om at styrke behandlinger af tilholdssager, etableringen af et nyt IT-system, som skal gøre det nemmere at fremsøge stalkingsager i politikredsene, muliggøre varetægtsfængsling af mistænkte gerningspersoner. Du kan læse hele listen med initiativer her.

Aftalen kommer i kølvandet på det kæmpe arbejde, som Dansk Stalking Center kontinuerligt gør for at hjælpe ofre for stalking. Det vækker stor begejstring hos Offerrådgivningen, at Dansk Stalking Centers arbejde bærer frugt:

– Der er slet ingen tvivl om, at Dansk Stalking Center har en kæmpe andel i den her sejr. Vi ved, at der er blevet kæmpet hårdt for at sætte stalking på den nationale dagsorden med blandt andet lanceringen af SkytsEngel-app’en. Det er virkelig godt gået af Dansk Stalking Center, og vi er meget glade på ofrenes vegne, siger Landsformand i Offerrådgivningen i Danmark Knut A. Gulbrandsen.

Landsformanden understreger desuden, at der skal lyde en stor tak til politikerne for deres arbejde for og interesse i at styrke ofres rettigheder og tilbud.

Nyhed
voldtægt voldtægtsmyter offer altinget offerrådgivningen seksuelle overgreb bistandsadvokat

Hjælp til ofre for seksuelle overgreb styrkes med nye regler

Et bredt flertal bestående af Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet er blevet enige om at forbedre ofre for seksuelle overgrebs forhold – og det er positivt. Men der er endnu et stykke vej for at være i mål med rimelige vilkår, mener Offerrådgivningen.

Allerede inden en anmeldelse om et seksuelt overgreb til politiet har mange ofre brug for kompetent rådgivning i form af en bistandsadvokat. Med den aktuelle lovgivning er det ikke muligt, men det har et flertal i folketinget besluttet sig for at lave om på. Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet er enige om, at ofre for seksuelle overgreb skal have ret til vejledning fra en bistandsadvokat før et overgreb anmeldes til politiet. Partierne er også enige om, at ofre skal have ret til en opfølgende samtale med en bistandsadvokat efter retssagen.

Offerrådgivningens landsformand, Knut A. Gulbrandsen, ser positivt på, at den politiske vilje aner at blive til handling. Det sker blot en måned efter, at landsformanden satte fokus på voldtægtsmyter i et indlæg i Altinget:

– Det politiske flertal vidner selvfølgelig om, at ofre for seksuelle overgreb og herunder voldtægtsofres omstændigheder og vilkår helt klart forbedres. I den her type af sager er det vigtigt, at vi tager hånd om ofrene tidligt, da vi har at gøre med traumatiserede mennesker, som ofte ikke har ressourcerne til at overskue situationen. Derfor er det selvfølgeligt glædeligt, at den hidtidige politiske vilje nu udmønter sig i konkret handling. Det er vi meget glade for, siger landsformanden.

Også bistandsadvokat Tobias Grotkjær Elmstrøm ser positivt på udviklingen:

– Det at ofre for seksuelle overgreb og herunder voldtægt kan få vejledning fra en bistandsadvokat vil formentligt betyde, at flere anmelder seksuelle overgreb og får et bedre møde med retssystemet.

Blot et skridt på vejen

Det er dog kun et skridt på vejen mod ideelle vilkår for ofrene. I dag beskikkes bistandsadvokater til ofre fra samme liste som forsvarsadvokater – også kaldet listen af beneficerede liste

Det betyder, at advokaterne på listen skal kunne varetage både den strafferetlige og erstatningsretlige sag. I praksis kan det dog ende med, at ofrene ikke får beskikket en bistandsadvokat, der er specialiseret inden for det fagområde, som ofret har brug for.

– Der er ingen tvivl om, at den nuværende liste burde opdeles i to. For at sikre et trygt og kompetent forløb for ofrene er det afgørende, at specialiseret viden følger dem igennem hele forløbet, fortæller bistandsadvokat Tobias Grotkjær Elmstrøm.

Hos Offerrådgivningen har kampen for den opdelte liste været på dagsordenen i flere år. Der er nemlig stor forskel på at rådgive en gerningsperson og et offer – både psykologisk og juridisk. I 2019 præsenterede Offerrådgivningen sine anbefalinger for retsudvalget og anbefalede oprettelsen af to særskilte lister – en for forsvarsadvokater og en for bistandsadvokater.

– Selvfølgelig mener vi stadig, at listen af beneficerede advokater skal opdeles i to, så ofre kan modtage specialiseret hjælp. Derfor kan jeg også kun betragte de nye regler som et godt skridt på vejen, men arbejdet er ikke færdigt endnu. Opdelingen af listen er fortsat et afgørende punkt for at sandsynliggøre et trygt forløb for ofrene gennem retssystemet, afslutter Knut A. Gulbrandsen, landsformand i Offerrådgivningen i Danmark.

Du kan hjælpe på mange måder

Har du et sekund

Så følg Offerrådgivningen på Facebook og hjælp os med at udbrede vores budskaber.

Følg os på Facebook

Har du mere tid

Så bliv frivillig i Offerrådgivningen og vær med til at gøre en forskel.

Læs mere

Danmark har 12 offerrådgivninger, som geografisk følger politikredsene.

Klik på den nærmeste offerrådgivning for at få telefonnummer, de lokale tilbud og åbningstid.

Hvis du er i tvivl eller ikke får kontakt, kan du døgnet rundt ringe til telefon 72 21 72 21 eller 116 006.

Tryk på det område på kortet, der er relevant for dig for at få vist informationerne om afdelingen.
X

Vi dækker: 

København, Frederiksberg, Tårnby og Dragør.

Døgntelefon: 21 20 91 70 – ved optaget, giv evt. besked på telefonsvarer

Mail: hovedstaden@offerraadgivning.dk

Besøg Offerrådgivningen Hovedstaden
X

Vi dækker:

Albertslund, Ballerup, Brøndby, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje Tåstrup, Ishøj, Rødovre og Vallensbæk.

Døgntelefon: 23 68 60 37

Mail: kbh-vestegn@offerraadgivning.dk

Besøg Offerrådgivningen Københavns Vestegn
X

Vi dækker:

Allerød, Egedal, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gentofte, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Hillerød, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal.

Telefon: 72 58 66 00

Åbningstider: Alle dage DØGNÅBENT

Mail: nordsjaelland@offerraadgivning.dk

Besøg Offerrådgivningen Nordsjælland
X

Vi dækker:

Greve, Holbæk, Kalundborg, Køge. Lejre, Odsherred, Ringsted, Roskilde, Solrød og Stevns.

Åben fra 8 – 22 telefon 50 89 34 74

Mail: midtvestsj@offerraadgivning.dk

Besøg Offerrådgivningen Midt- & Vestsjælland
X

Vi dækker:

Slagelse, Sorø, Næstved, Vordingborg, Fakse, Lolland og Guldborgsund.

Døgntelefon: 23 68 60 00

E-mail: sydsj@offerraadgivning.dk

Besøg Offerrådgivningen Sydsjælland og Lolland/Falster
X

Vi dækker:

Fyn og Øerne

Døgntelefon: 23 68 60 32

Mail: kontakt@orfyn.dk

Besøg Offerrådgivningen Fyn
X

Vi dækker:

Haderslev, Aabenraa, Sønderborg, Tønder, Ribe, Esbjerg, Fanø og Varde

Telefon 25 50 66 90
Åbningstider alle dage kl. 17 til 22.

Udenfor åbningstid, omstilles der til Landstelefonen.

Mail: syd@offerraadgivning.dk

Besøg Offerrådgivningen Syd- & Sønderjylland
X

Vi dækker:

Skanderborg, Horsens, Hedensted, Vejle, Billund, Fredericia og Kolding.

Tlf.: 23 68 60 07
Døgnåbent – Du kan altid få fat i os.

E-mail: soep@offerraadgivning.dk

Besøg Offerrådgivningen Sydøstjylland
X

Dækker følgende kommuner:

Århus, Randers, Grenaa, Norddjurs, Syddjurs, Odder, Favrskov og Samsø.

Du kan ringe til os 24 timer i døgnet på tlf. 23 68 60 56

Mail: ostjylland@offerraadgivning.dk

Du kan personligt komme og tale med en offerrådgiver mandag fra kl. 16-19 på Fredensgade 25 i Aarhus (5 min. gang fra Rutebilstationen og Banegården), og du behøver ikke bestille tid!

Besøg Offerrådgivningen Østjylland
X

Vi dækker kommunerne:

Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Morsø, Ringkøbing-Skjern, Silkeborg, Skive, Struer, Thisted og Viborg.

Telefon 23 68 60 06
Åbningstider alle hverdage kl. 10 til 19.

Udenfor åbningstid, omstilles der til Landstelefonen.

Mail: midtvestjyl@offerraadgivning.dk

Besøg Offerrådgivningen Midt- og Vestjylland
X

Dækker følgende kommuner:

Aalborg, Frederikshavn, Læsø, Brønderslev, Hjørring, Jammerbugt, Vesthimmerland, Mariagerfjord og Rebild.

Døgntelefon: 72 19 36 60

Mail: nord@offerraadgivning.dk

Mulighed for personlig henvendelse alle dag fra kl. 18 til 07: Vor Frue Plads 6 9000 Aalborg

Besøg Offerrådgivningen Nordjylland