Facebook

Telefonrådgivning

Offerrådgivningen hjælper ofre, vidner og pårørende i forbindelse med voldsomme og traumatiske hændelser som ulykker, kriminalitet og trafikuheld.

Du kan døgnet rundt ringe til en offerrådgiver. Når du kontakter din lokale Offerrådgivning, får du en rådgiver i telefonen.

Ud fra det du fortæller, vil rådgiveren forsøge at vejlede, rådgive og vigtigst af alt: lytte og give sig tid til en samtale.

Alle vores rådgivere er uddannede og har erfaring med at rådgive mennesker i krise.

Møde

Hos Offerrådgivningen har du mulighed for at få et møde, ligesom du også kan tale flere gange med en rådgiver.

Der er forskellige muligheder for at møde din offerrådgiver, for eksempel hos politiet, på biblioteket eller på et af vores rådgivningscentre.

Det er din offerrådgiver, der vurderer, om et møde er muligt i din lokale offerrådgivning.

Mentorordning

Offerrådgivningen kan tilbyde dig en mentorordning. Nogle kan have stor hjælp af at få støtte af en mentor i en periode efter hændelsen.

Mentor stiller sig til rådighed både telefonisk og i møder og kan blandt andet rådgive om krisereaktioner, politianmeldelse, praktiske henvisninger m.v. En mentor kan også være tovholder ved for eksempel kontakt til netværk, til myndigheder eller arbejdsgiver.

Det er din offerrådgiver, der vurderer, om en mentorordning er en mulighed for dig.

Bisidder

Hvis du skal i retten, kan Offerrådgivningen blandt andet tilbyde dig:

  • nogen at tale med
  • oplysninger om, hvad du måske kan forvente dig, når du skal i retten, hvordan det foregår osv.
  • sidde sammen med dig og vente
  • være til stede mens du vidner
  • tale med dig om din oplevelse i retten.

Du kan eventuelt læse mere om at vidne her

Det er din offerrådgiver, der vurderer, om du kan få en bisidder.

Info

Info
stalking 14 initiativer

Offerrådgivningen om ny stalking-aftale: Stort skridt i den rigtige retning

I mandags annoncerede justitsministeriet en ny politisk aftale, som indeholder 14 initiativer, der skal sætte ind over for stalking. Det vækker begejstring hos Offerrådgivningen, som retter en stor ros til Dansk Stalking Center for deres utrættelige arbejde til fordel for ofre for stalking.

I mandags præsenterede en række partier bestående af regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Alternativet en aftale om 14 nye initiativer mod stalking.

Det betyder blandt andet, at stalking nu får sin egen bestemmelse i straffeloven. Det samme gør også kriminalisering af identitetstyveri, og så får stalkingofre ret til en bistandsadvokat, hvis de anmoder om det.

– Når stalking får sin egen bestemmelse i straffeloven, betyder det først og fremmest, at vi som samfund anerkender, at vi har at gøre med reelle ofre. Derfor er det også min forventning, at vi vil se hårdere straffe for stalking i kølvandet på det her. At vi samtidig letter adgangen til bistandsadvokater for ofre for stalking betyder, at flere får den retshjælp, de har behov for og ikke mindst, at vi kan sikre ofrenes retssikkerhed og -følelse, siger bistandsadvokat Tobias Grotkjær Elmstrøm.

Foruden de ovenstående tiltag er partierne også blevet enige om at styrke behandlinger af tilholdssager, etableringen af et nyt IT-system, som skal gøre det nemmere at fremsøge stalkingsager i politikredsene, muliggøre varetægtsfængsling af mistænkte gerningspersoner. Du kan læse hele listen med initiativer her.

Aftalen kommer i kølvandet på det kæmpe arbejde, som Dansk Stalking Center kontinuerligt gør for at hjælpe ofre for stalking. Det vækker stor begejstring hos Offerrådgivningen, at Dansk Stalking Centers arbejde bærer frugt:

– Der er slet ingen tvivl om, at Dansk Stalking Center har en kæmpe andel i den her sejr. Vi ved, at der er blevet kæmpet hårdt for at sætte stalking på den nationale dagsorden med blandt andet lanceringen af SkytsEngel-app’en. Det er virkelig godt gået af Dansk Stalking Center, og vi er meget glade på ofrenes vegne, siger Landsformand i Offerrådgivningen i Danmark Knut A. Gulbrandsen.

Landsformanden understreger desuden, at der skal lyde en stor tak til politikerne for deres arbejde for og interesse i at styrke ofres rettigheder og tilbud.

Info
voldtægt voldtægtsmyter offer altinget offerrådgivningen seksuelle overgreb bistandsadvokat

Hjælp til ofre for seksuelle overgreb styrkes med nye regler

Et bredt flertal bestående af Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet er blevet enige om at forbedre ofre for seksuelle overgrebs forhold – og det er positivt. Men der er endnu et stykke vej for at være i mål med rimelige vilkår, mener Offerrådgivningen.

Allerede inden en anmeldelse om et seksuelt overgreb til politiet har mange ofre brug for kompetent rådgivning i form af en bistandsadvokat. Med den aktuelle lovgivning er det ikke muligt, men det har et flertal i folketinget besluttet sig for at lave om på. Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet er enige om, at ofre for seksuelle overgreb skal have ret til vejledning fra en bistandsadvokat før et overgreb anmeldes til politiet. Partierne er også enige om, at ofre skal have ret til en opfølgende samtale med en bistandsadvokat efter retssagen.

Offerrådgivningens landsformand, Knut A. Gulbrandsen, ser positivt på, at den politiske vilje aner at blive til handling. Det sker blot en måned efter, at landsformanden satte fokus på voldtægtsmyter i et indlæg i Altinget:

– Det politiske flertal vidner selvfølgelig om, at ofre for seksuelle overgreb og herunder voldtægtsofres omstændigheder og vilkår helt klart forbedres. I den her type af sager er det vigtigt, at vi tager hånd om ofrene tidligt, da vi har at gøre med traumatiserede mennesker, som ofte ikke har ressourcerne til at overskue situationen. Derfor er det selvfølgeligt glædeligt, at den hidtidige politiske vilje nu udmønter sig i konkret handling. Det er vi meget glade for, siger landsformanden.

Også bistandsadvokat Tobias Grotkjær Elmstrøm ser positivt på udviklingen:

– Det at ofre for seksuelle overgreb og herunder voldtægt kan få vejledning fra en bistandsadvokat vil formentligt betyde, at flere anmelder seksuelle overgreb og får et bedre møde med retssystemet.

Blot et skridt på vejen

Det er dog kun et skridt på vejen mod ideelle vilkår for ofrene. I dag beskikkes bistandsadvokater til ofre fra samme liste som forsvarsadvokater – også kaldet listen af beneficerede liste

Det betyder, at advokaterne på listen skal kunne varetage både den strafferetlige og erstatningsretlige sag. I praksis kan det dog ende med, at ofrene ikke får beskikket en bistandsadvokat, der er specialiseret inden for det fagområde, som ofret har brug for.

– Der er ingen tvivl om, at den nuværende liste burde opdeles i to. For at sikre et trygt og kompetent forløb for ofrene er det afgørende, at specialiseret viden følger dem igennem hele forløbet, fortæller bistandsadvokat Tobias Grotkjær Elmstrøm.

Hos Offerrådgivningen har kampen for den opdelte liste været på dagsordenen i flere år. Der er nemlig stor forskel på at rådgive en gerningsperson og et offer – både psykologisk og juridisk. I 2019 præsenterede Offerrådgivningen sine anbefalinger for retsudvalget og anbefalede oprettelsen af to særskilte lister – en for forsvarsadvokater og en for bistandsadvokater.

– Selvfølgelig mener vi stadig, at listen af beneficerede advokater skal opdeles i to, så ofre kan modtage specialiseret hjælp. Derfor kan jeg også kun betragte de nye regler som et godt skridt på vejen, men arbejdet er ikke færdigt endnu. Opdelingen af listen er fortsat et afgørende punkt for at sandsynliggøre et trygt forløb for ofrene gennem retssystemet, afslutter Knut A. Gulbrandsen, landsformand i Offerrådgivningen i Danmark.

Info
voldtægt voldtægtsmyter offer altinget offerrådgivningen seksuelle overgreb bistandsadvokat

Voldtægtsmyter fastholder ofre i eksistentiel limbo

Det er svært at være voldtægtsoffer i Danmark. Det skyldes flere årsager, men en af de store er de fortsatte myter om, hvordan et rigtigt voldtægtsoffer ser ud. Myterne stiller sig i vejen for en vej ud af traumet og er formentligt en bidragende faktor til et stort skyggetal. Det fortæller Knut Arild Gulbrandsen i Altinget i dag.

Den offentlige forestilling om det typiske voldtægtsoffer har ikke ret meget bund i virkeligheden. Forestillingen om en letpåklædt kvinde, der på et offentligt sted voldtages af en ukendt gerningsperson, er ikke det typiske handlingsforløb. Det ved vi fra offerundersøgelserne, som dykker ned i spørgsmålene om både lokation og forhold til gerningspersonen.

Alligevel lever myten i bedste velgående. Det er et problem for ofrene.

– Det store problem med de her myter er, at det kan være svært for ofre for voldtægt at erkende, at de har været udsat for noget kriminelt – og ikke mindst, at det er okay at bede om hjælp, hvis ikke de passer ned i nogle meget snævre kategorier, siger Knut Arild Gulbrandsen, landsformand for Offerrådgivningen i Danmark.

Fra offerundersøgelserne ved vi, at ofre for voldtægt oftere kender gerningspersonen forud for en hændelse fremfor det modsatte. Ligeledes er det også tydeligt, at voldtægter som oftest ikke foregår på et offentligt sted, men i en privat bolig.

– For at komme de her myter til livs, er vi nødt til at tale om, hvad de faktiske omstændigheder er. Derfor sætter vi fokus på, at voldtægter sker i nære relationer og under omstændigheder, som ikke passer ind i den forsimplede og populistiske forestilling om voldtægter, fortæller Knut Arild Gulbrandsen.

Du kan læse hele indlægget i Altinget her.

Du kan også læse mere om, hvordan vi støtter og rådgiver voldtægtsofre her.

Over 200 frivillige og uddannede offerrådgivere rådgiver og støtter ofre for kriminalitet og ulykke på landsplan. Du kan læse mere om, hvordan vi hjælper voldtægtsofre her.

Info
digital krænkelse nøgenbilleder ulovlig deling offer

Sociale medier skal holdes ansvarlige

Hvis du deler en video, der indeholder musik, som du ikke har ophavsrettighederne til på de sociale medier, så bliver den med stor sandsynlighed fjernet. Hvis nogen deler intime billeder af dig på sociale medier, er det dit ansvar at blive opmærksom på det og få det fjernet – men det er urimeligt, mener Digital Ansvar. Offerrådgivningen og en række andre aktører står bag Digitalt Ansvar.

Digitalt Ansvar har i Altinget forholdt sig til et nyt lovforslag i EU, som placerer alt ansvar hos ofre for digitale krænkelser – og det er ikke godt nok. Sammen med en række organisationer og aktører stiller vi os bag Digitalt Ansvars indlæg. Hvis forslaget skulle blive til virkelighed, betyder det, at ofre for digitale krænkelser selv skal opspore og anmelde krænkende materiale – også når det bliver re-uploaded igen og igen.

– Det er fuldstændigt urimeligt, at ofre for digitale krænkelser selv skal holde øje med om krænkende materiale florerer på nettet. For det første er det en umulig opgave. Ingen kan overvåge alle de sider, som gerningsmændene har mulighed for at dele på. For det andet vil det betyde, at ofre for digitale krænkelser konstant skal genleve den traumatiske oplevelse, når de skal søge på nettet efter det krænkende materiale, siger sekretariatsleder Dorte Kallestrup Mortensen.

Offerrådgivningen rådgiver hver dag ofre, der har været udsat for kriminalitet, ulykke eller anden voldsom oplevelse. En betydelig del af Offerrådgivningens arbejde består i at hjælpe offeret med at genvinde trygheden i samfundet. Her er det afgørende, at offeret ikke konstant mindes om en traumatisk oplevelse, og her spiller digitale krænkelser en stadigt stigende rolle i henvendelserne til Offerrådgivningen.

– Det kan være enormt svært at lægge en oplevelse bag sig og få den bearbejdet, hvis overgrebet sker på ny hver eneste gang, man selv skal ind og anmode om at fjerne krænkende materiale som intimbilleder. Derfor står vi bag Digitalt Ansvar, når de mener, at Sociale Medier bør følge en række regler, fortæller Dorte Kallestrup Mortensen.

Du kan læse hele Digitalt Ansvars bud på reglerne i Altinget her.

Du kan hjælpe på mange måder

Har du et sekund

Så følg Offerrådgivningen på Facebook og hjælp os med at udbrede vores budskaber.

Følg os på Facebook

Har du mere tid

Så bliv frivillig i Offerrådgivningen og vær med til at gøre en forskel.

Læs mere

Danmark har 12 offerrådgivninger, som geografisk følger politikredsene.

Klik på den nærmeste offerrådgivning for at få telefonnummer, de lokale tilbud og åbningstid.

Hvis du er i tvivl eller ikke får kontakt, kan du døgnet rundt ringe til telefon 72 21 72 21 eller 116 006.

Tryk på det område på kortet, der er relevant for dig for at få vist informationerne om afdelingen.
X

Vi dækker: 

København, Frederiksberg, Tårnby og Dragør.

Døgntelefon: 21 20 91 70 – ved optaget, giv evt. besked på telefonsvarer

Mail: hovedstaden@offerraadgivning.dk

Besøg Offerrådgivningen Hovedstaden
X

Vi dækker:

Albertslund, Ballerup, Brøndby, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje Tåstrup, Ishøj, Rødovre og Vallensbæk.

Døgntelefon: 23 68 60 37

Mail: kbh-vestegn@offerraadgivning.dk

Besøg Offerrådgivningen Københavns Vestegn
X

Vi dækker:

Allerød, Egedal, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gentofte, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Hillerød, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal.

Telefon: 72 58 66 00

Åbningstider: Alle dage DØGNÅBENT

Mail: nordsjaelland@offerraadgivning.dk

Besøg Offerrådgivningen Nordsjælland
X

Vi dækker:

Greve, Holbæk, Kalundborg, Køge. Lejre, Odsherred, Ringsted, Roskilde, Solrød og Stevns.

Døgnåben telefon 50 89 34 74

Mail: midtvestsj@offerraadgivning.dk

Besøg Offerrådgivningen Midt- & Vestsjælland
X

Vi dækker:

Slagelse, Sorø, Næstved, Vordingborg, Fakse, Lolland og Guldborgsund.

Døgntelefon: 23 68 60 00

E-mail: sydsj@offerraadgivning.dk

Besøg Offerrådgivningen Sydsjælland og Lolland/Falster
X

Vi dækker:

Fyn og Øerne

Døgntelefon: 23 68 60 32

Mail: kontakt@orfyn.dk

Besøg Offerrådgivningen Fyn
X

Vi dækker:

Haderslev, Aabenraa, Sønderborg, Tønder, Ribe, Esbjerg, Fanø og Varde

Telefon 25 50 66 90
Åbningstider alle dage kl. 17 til 22.

Udenfor åbningstid, omstilles der til Landstelefonen.

Mail: syd@offerraadgivning.dk

Besøg Offerrådgivningen Syd- & Sønderjylland
X

Vi dækker:

Skanderborg, Horsens, Hedensted, Vejle, Billund, Fredericia og Kolding.

Tlf.: 23 68 60 07
Døgnåbent – Du kan altid få fat i os.

E-mail: soep@offerraadgivning.dk

Besøg Offerrådgivningen Sydøstjylland
X

Dækker følgende kommuner:

Århus, Randers, Grenaa, Norddjurs, Syddjurs, Odder, Favrskov og Samsø.

Du kan ringe til os 24 timer i døgnet på tlf. 23 68 60 56

Mail: ostjylland@offerraadgivning.dk

Du kan personligt komme og tale med en offerrådgiver mandag fra kl. 16-19 på Fredensgade 25 i Aarhus (5 min. gang fra Rutebilstationen og Banegården), og du behøver ikke bestille tid!

Besøg Offerrådgivningen Østjylland
X

Vi dækker kommunerne:

Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Morsø, Ringkøbing-Skjern, Silkeborg, Skive, Struer, Thisted og Viborg.

Telefon 23 68 60 06
Åbningstider alle hverdage kl. 10 til 19.

Udenfor åbningstid, omstilles der til Landstelefonen.

Mail: midtvestjyl@offerraadgivning.dk

Besøg Offerrådgivningen Midt- og Vestjylland
X

Dækker følgende kommuner:

Aalborg, Frederikshavn, Læsø, Brønderslev, Hjørring, Jammerbugt, Vesthimmerland, Mariagerfjord og Rebild.

Døgntelefon: 72 19 36 60

Mail: nord@offerraadgivning.dk

Mulighed for personlig henvendelse alle dag fra kl. 18 til 07: Vor Frue Plads 6 9000 Aalborg

Besøg Offerrådgivningen Nordjylland