Der afholdes hvert år i april måned repræsentantskabsmøde med deltagelse af delegerede fra alle 12 lokale offerådgivninger. Repræsentantskabsmødet er Offerrådgivningen i Danmarks øverste myndighed og her vælges bestyrelsen, der består af 7 medlemmer (herunder formanden) samt minimum 2 suppleanter. Formanden vælges på repræsentantskabsmødet. Bestyrelsen konstituerer sig senest 14 dage efter valget og udpeger næstformand og kasserer. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år.

En repræsentant med status af observatør fra det nationale politi er tilknyttet bestyrelsen.

Offerrådgivningen i Danmarks bestyrelsesmedlemmer er: