I Offerrådgivningen i Danmark kan man henvende sig anonymt, og vi registrer som udgangspunkt ingen personfølsomme oplysninger.

I tilfælde af at rådgivningen kræver et personligt møde, kan vi på forespørgsel få et telefonnummer og et fornavn. Oplysningerne bruges udelukkende til kontakt omkring mødested, tidspunkt, evt. afbud osv. Oplysningerne slettes efter rådgivningsforløbet er slut.

I tilfælde hvor et offer er i et mentorforløb, og det i forbindelse med rådgivning, støtte, deltagelse i møder m.v. bliver aktuelt at mentor får personfølsomme oplysninger, vil det altid ske med samtykke og efter konkret aftale.

Hvis du har spørgsmål til ovenstående, er du altid velkommen til at kontakte vores sekretariat på 4358 4402 eller info@offerraadgivning.dk