I Offerrådgivningen i Danmark har vi defineret fem etiske retningslinjer, som vi arbejder efter. De er: Frivillighed, medmenneskelighed, upartiskhed, uafhængighed og trivsel. Du kan læse mere om dem herunder.

Frivillighed

En frivillig i Offerrådgivningen er en person, som yder en ulønnet, kompetent og empatisk indsats inden for offerrådgivning og inden for ledelse af andre frivillige rådgivere, uden at være tilskyndet af en økonomisk fordel. For vores frivillige er det en værdi i sig selv at hjælpe andre mennesker frivilligt. Et engagement båret af lyst og meningsfuldhed. For ofrene betyder frivilligheden blandt andet, at de bliver mødt uden formelle krav og fastlagte mål, de bliver mødt med ligeværd og fortrolighed i en samtale lige præcis der, hvor de er.

Medmenneskelighed

I Offerrådgivningen er medmenneskelighed og respekt for andre, herunder også respekt for den enkelte rådgivers integritet, ressourcer, viden og arbejde, vigtigt.

Upartiskhed

Det er en forpligtigelse at tilbyde rådgivning til mennesker, som har været udsat for en voldsom eller traumatisk hændelse, uden hensyntagen til køn, nationalitet, race, religion, overbevisning, sociale tilhørsforhold eller politiske holdninger. Samtidigt udvælges frivillige rådgivere uden skelen til de ovenstående kategorier.

Uafhængighed

Offerrådgivningen arbejder uafhængigt af offentlige myndigheder, religiøse overbevisninger og partipolitiske interesser.

Trivsel

I Offerrådgivningen er trivsel et fælles ansvar. Alle – både Offerrådgivningen i Danmark, lokale bestyrelser, rådgivere og sekretariatet – er bærere af en positiv kultur, som understøtter god trivsel. Forekommer mistrivsel, er det den lokale bestyrelse, der har et ansvar for håndtering.