Offerrådgivningen i Danmarks sekretariat ligger i Fredericia. I øjeblikket er vi fem fuldtidsmedarbejdere, der består en administrativ medarbejder, tre projektkoordinatorer og en sekretariatsleder. Sekretariatet understøtter de lokale offerrådgivninger i forhold til drift, administration, udvikling og videndeling, uddannelse, kvalitetssikring samt kommunikation og synlighed m.v. Herudover samarbejder sekretariatets medarbejdere på nationalt plan med myndigheder, offentlige instanser, civilsamfundsaktører, ministerier samt nordiske og europæiske offerrådgivninger.

Alle kan henvende sig til sekretariatet. Kontaktoplysninger findes her.