På denne side kan du se ledige stillinger hos Offerrådgivningen i Danmark. Vil du være, frivillig, skal du se her.


Projektkoordinator

Vil du bidrage til at give ofre flere onlinemuligheder for hjælp, så er det måske lige dig, vi søger.

Med støtte fra Offerfonden har vi fået mulighed for at køre et spændende udviklingsprojekt, der skal udvikle og implementere en chat- og videofunktion som supplement til vores nuværende telefoniske og ansigt-til-ansigt-rådgivertilbud til ofre, vidner og pårørende. Gennem rådgivning på flere forskellige platforme ønsker vi at hjælpe flere ofre, vidner og pårørende og gøre Offerrådgivning i Danmarks tilbud mere tilgængelige for den unge målgruppe, som er mere komfortabel og fortrolig med digitale kommunikationskanaler som chat- og onlinekommunikation.

Organisationen

Offerrådgivningen er en NGO med ca. 200 frivillige fordelt over hele landet på 12 lokale afdelinger. Vores frivillige offerrådgivere yder støtte og rådgivning til ofre, vidner og pårørende, der har været udsat for kriminalitet og ulykker. Du kommer til at arbejde i en kreativ, stabil og velfungerende organisation, hvor der blandt sekretariatets 4-5 ansatte altid er fokus på at understøtte kerneopgaven, som vores frivillige løfter. Sekretariatet lægger stor vægt på at være løsningsorienteret og se muligheder, udvise fleksibilitet og ikke mindst at styrke samarbejdet på tværs i organisationen. Vi tilstræber en åben, hjælpsom og effektiv kultur og går langt for at hjælpe hinanden.

Arbejdsopgaver og -områder

 • Indsamling af ”best practice” for chat- og onlinekommunikation indenfor rådgivningsområdet i Danmark
 • Undersøgelse af tekniske løsninger og med-udvikling af platforme sammen med udbyder
 • Kontakt til samarbejdspartnere for at udbrede de nye tiltag
 • Udvikling af metoder til erfarne rådgivere, der skal arbejde med chatrådgivning
 • Gennemføre nye uddannelsesaktiviteter for de erfarne rådgivere i chat- og videosamtaler
 • Implementering af de nye tiltag i hele organisationen
 • Synlighedsaktiviteter, fx kampagner
 • Evaluering og løbende projektafrapportering bl.a. i samarbejde med eksterne samarbejdspartnere

Profil og kompetencer

 • Du har kompetencer indenfor projekt- og udviklingsarbejde i organisationer
 • Du har viden om interpersonel kommunikation i en digital kontekst
 • Du har erfaring med og flair for at se og implementere digitale løsninger
 • Du kan udvikle og sammensætte uddannelsesprogrammer
 • Du er udadvendt og opsøgende både internt og eksternt
 • Du er i stand til at facilitere, implementere og skabe fremskridt
 • Du er fleksibel, initiativrig, selvstændig og samtidig en god teamplayer
 • Hvis du har kendskab til arbejdet med engagerede frivillige, er det en fordel, men ikke et krav
 • Det er en fordel, hvis du har kørekort og er villig til at bruge egen bil, da en del opgaver kræver deltagelse i møder og aktiviteter i hele Danmark.

Fakta

 • Stillingen er på 37 timer om ugen
 • Stillingen skal besættes 1. januar 2022 og er tidsbegrænset til 31. december 2024
 • Sekretariatet, som er din base, er beliggende i Videnparken, Vesterballevej 5, Fredericia

Præmis

 • Da en mindre del af arbejdet vil foregå i vores 12 lokale afdelinger og i forbindelse med landsdækkende aktiviteter og uddannelse, vil der af og til forekomme aften- og weekendarbejde.

Interesseret?

Har du spørgsmål til stillingen, kan du kontakte sekretariatsleder Dorte Kallestrup Mortensen på 5353 8196 eller besøge vores hjemmeside på www.offerraadgivning.dk.

Send din ansøgning og CV mrk. ”Ansøgning projektkoordinator – chat” i emnefeltet senest 24. oktober 2021 kl. 16. Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler i uge 45.