Offentlige myndigheder

Anklagemyndigheden

Website: https://anklagemyndigheden.dk/da

Er du offer http://www.anklagemyndigheden.dk/da/er-du-offer

Er du vidne http://www.anklagemyndigheden.dk/da/er-du-vidne

Er du sigtet http://www.anklagemyndigheden.dk/da/er-du-sigtet

 

Politiet

Website: www.politi.dk

Politiets servicedeklarationer: https://politi.dk/hjemmesiden/politiets-brug-af-personoplysninger

 

Erstatningsnævnet

Website: Erstatningsnævnet

Folder: Erstatning fra Staten til ofre for forbrydelser

 

Domstole, retssystemet, publikationer

Website: www.domstol.dk

 

Øvrige

Konfliktråd

Website: politiets konfliktrådsordning

 

Arbejdsskadestyrelsen

Website: www.arbejdsskadestyrelsen.dk

 

Den Sociale Ankestyrelse

Website: www.ast.dk

 

Det Kriminalpræventive Råd

Website: www.dkr.dk

 

Justitsministeriet

Website: www.justitsministeriet.dk

 

Udland

Victim Support Europe

Sammenslutningen af offerrådgivninger i Europa

Website: https://victim-support.eu/