Offentlige myndigheder

Anklagemyndigheden

Website: https://anklagemyndigheden.dk/da

Er du offer http://www.anklagemyndigheden.dk/da/er-du-offer

Er du vidne http://www.anklagemyndigheden.dk/da/er-du-vidne

Er du sigtet http://www.anklagemyndigheden.dk/da/er-du-sigtet

 

Politiet

Website: www.politi.dk

Politiets servicedeklarationer: https://politi.dk/hjemmesiden/politiets-brug-af-personoplysninger

 

Erstatningsnævnet

Website: http://www.erstatningsnaevnet.dk/

Folder: Erstatning fra Staten til ofre for forbrydelser

 

Domstole, retssystemet, publikationer

Website: www.domstol.dk

 

Øvrige

Konfliktråd

Website: www.konfliktraad.dk

 

Arbejdsskadestyrelsen

Website: www.arbejdsskadestyrelsen.dk

 

Den Sociale Ankestyrelse

Website: www.ast.dk

 

Det Kriminalpræventive Råd

Website: www.dkr.dk

 

Justitsministeriet

Website: www.justitsministeriet.dk

 

Udland

Victim Support Europe

Sammenslutningen af offerrådgivninger i Europa

Website: https://victimsupport.eu/

 

Henvendelser med ønske om bistand af en offerrådgiver og spørgsmål vedrørende ulykker og forbrydelser bedes rettet til en offerrådgivning nær dig – se oversigten her https://offerraadgivning.dk/kontakt/

Du kan også kontakte Offerrådgivningen ved at udfylde formularen på denne side, og vi vil snarest besvare din henvendelse. Postnummer og by skal vi bruge til at sætte dig i kontakt med den nærmeste Offerrådgivning.