voldtægt - selvmordstanker

Nye medlemmer til Straffelovrådet er udpeget

Justitsministeren udpeger en ny formand og nye medlemmer til Straffelovrådet og anmoder samtidigt rådet om at se på, hvordan en ny voldtægtsbestemmelse baseret på frivillighed kan udformes.

Følg linket og læs mere