voldtægt - selvmordstanker

Nye medlemmer til Straffelovrådet er udpeget

Justitsministeren udpeger en ny formand og nye medlemmer til Straffelovrådet og anmoder samtidigt rådet om at se på, hvordan en ny voldtægtsbestemmelse baseret på frivillighed kan udformes.

Følg linket og læs mere 

Henvendelser med ønske om bistand af en offerrådgiver og spørgsmål vedrørende ulykker og forbrydelser bedes rettet til en offerrådgivning nær dig – se oversigten her https://offerraadgivning.dk/kontakt/

Du kan også kontakte Offerrådgivningen ved at udfylde formularen på denne side, og vi vil snarest besvare din henvendelse. Postnummer og by skal vi bruge til at sætte dig i kontakt med den nærmeste Offerrådgivning.