voldtægt - selvmordstanker

Bekymrende mange rammes af hadforbrydelser og psykisk vold

I sidste uge udgav Justitsministeriet sin årlige offerundersøgelse Udsathed for vold og andre former for kriminalitet. Offerrådgivningen lægger særligt mærke til, at undersøgelsen viser, at over 100.000 udsættes for psykisk vold og at hvert femte offer for vold angiver, at volden var motiveret af racisme eller had – altså en hadforbrydelse.

Op imod 15.000 mennesker var udsat for vold motiveret af had eller racisme i 2020, skriver Justitsministeriet på baggrund af offerundersøgelsen, som kom frem i denne uge. Hvert femte offer for vold svarer, at forbrydelsen imod dem var motiveret af racisme eller had. Det er relativt nyt, at man i offerundersøgelsen har rettet sig imod hadforbrydelser. Siden 2019 har man i Offerundersøgelsen spurgt til kønsidentitet som motiv for volden og siden 2020 er ofrets religiøse overbevisning som motiv for volden også med i undersøgelsen. Landsformand Knut A. Gulbrandsen kalder tallene for bekymrende:

– På sin vis kan man glæde sig over, at vi får de her tal frem i lyset, men det er selvfølgelig bekymrende, at hvert femte offer for vold angiver at forbrydelsen var motiveret af had eller racisme. Det vidner om, at vi som samfund har lang vej igen for at skabe et åbent og inkluderende samfund, hvor man kan færdes uden risiko for racisme- eller hadmotiveret vold – og ikke mindst uden frygt for det.

Med flerårsaftalen har Folketinget besluttet at styrke indsatsen over for ofre for hadforbrydelser gennem efteruddannelse til politiet.

– En forudsætning for at komme problemet til livs er at Politiet bliver uddannet i at tage hånd om og identificere hadforbrydelser, når de møder dem. Vi må ikke ende i en situation, der minder om den, vi har set gennem mange år med voldtægter, hvor ofre betvivles og dermed ikke anmelder eller får rettidig hjælp. Det håber jeg, at tallene også er med til at understrege, siger landsformanden i Offerrådgivningen Knut A. Gulbrandsen.

Offerundersøgelsen Udsathed for vold og andre former for kriminalitet udarbejdes hvert år af Justitsministeriet i samarbejde med Københavns Universitet. Datagrundlaget kommer fra et repræsentativt udsnit af danskerne mellem 16 og 74 år, som spørges til deres oplevelser med kriminalitet i det forgangne år. I 2020 omfattede undersøgelsen 13.254 personer, skriver Justitsministeriet.

 

Psykisk vold er meget udbredt

Undersøgelsen estimerer også at over 108.000 personer har været udsat for psykisk vold i 2020. Knap 60 % af de, der har været udsat for psykisk vold, er kvinder og knap halvdelen af dem, der har været udsat for psykisk vold er mellem 40 og 74 år.

– Psykisk vold er fortsat en stor udfordring. Undersøgelsen estimerer, at 56.000 personer var udsat for vold i 2020 og dermed er det altså næsten dobbelt så mange, der udsættes for psykisk vold. Det mener jeg simpelthen ikke, at vores samfund afspejler. For at komme problemet til livs er det vigtigt, at vi taler om det – også selvom det er svært, siger landsformand i Offerrådgivningen Knut A. Gulbrandsen.

Psykisk vold har været en selvstændig bestemmelse i straffeloven siden 1. april 2019.

Du kan læse hele offerundersøgelsen her.