Når du gør ting imod dit eget ønske af frygt for straffen fra din familie eller relation, kan det betyde, at du er offer for social kontrol. Når andre bestemmer over, hvad du må foretage dig og hvem du må mødes med, hæmmer det dig i dit liv. Det kan være, at du slet ikke kan gøre de ting, som du gerne vil, fordi du frygter for dit liv eller en eksklusion.

Det kan være en far, mor, bror eller andet familiemedlem, der bestemmer hvor og hvornår du må færdes ude. De vil måske også bestemme, hvem du må ses med. Det kan også være, at de vil bestemme hvilke aktiviteter, du skal deltage i eller hvem du skal gifte dig med. Det er ikke i orden.

I den danske lovgivning er din personlige frihed sikret. Det betyder, at ingen med vold eller trussel om vold, skade på dine ejendele, frihedsberøvelse eller sprede af usande rygter om dig, må få dig til at gøre noget – eller undlade at gøre noget.

Du har krav på at bestemme over dit eget liv og din egen krop.

Det gælder også, hvis der er tale om æresrelaterede konflikter, der har baggrund i kultur, etnicitet eller andre faktorer, der begrænser dig i dit liv. Familiens ære er ikke vigtigere end din personlige frihed.

Det kan have alvorlige konsekvenser at undlade at tale med nogen om, at andre bestemmer over dit liv. I sager om social kontrol, kan det være svært at tale med familie eller venner. Du kan altid ringe til Offerrådgivningen. Vi er her for dig – og du behøver ikke at have politianmeldt.

 

æreskrænkelse, social kontrol, bestemmer

Har du brug for nogen at tale med om at nogen bestemmer over dig?

I Offerrådgivningen sidder vi klar til at lytte til og rådgive dig. Vi har tavshedspligt og vi gemmer ikke dine oplysninger. Det er ikke et krav, at du har politianmeldt – og vi lytter også selvom du ikke har et konkret spørgsmål. Vi er her for dig.

Offerrådgivningen udføres af frivillige offerrådgivere, der gennemgår en specialiseret uddannelse. Vi har viden om, hvordan det er at være offer, hvordan man bedst tager vare på sig selv efter en voldsom oplevelse og gode råd til, hvordan du griber det an.

Derudover kender vi også retsprocessen og følges også gerne i retten med dig, hvis du skulle få brug for det.

Men vigtigst af alt: Vi er gode til at lytte. Vi interesserer os for dig. Vi er her for dig.