Det Kriminal Præventive Råd laver ny kampagne om psykisk vold

RÆK UD er en kampagne, der sætter psykisk partnervold på dagsordenen. Den primære målgruppe er unge kvinder mellem 16-29 år og deres netværk.

At psykisk vold nu er strafbart, er langt fra nok til at komme den psykiske vold til livs. Vi skal forebygge, at volden opstår, eller stoppe den, inden den psykiske vold optrappes og sætter dybe spor. Vi skal derfor oplyse om, hvad psykisk vold er, så flere kender faresignalerne og konsekvenserne af volden. Og vi skal hjælpe både udsatte, pårørende og udøvere til at få modet til at række ud og bryde med den skadelige vold.
Læs mere her

Henvendelser med ønske om bistand af en offerrådgiver og spørgsmål vedrørende ulykker og forbrydelser bedes rettet til en offerrådgivning nær dig – se oversigten her https://offerraadgivning.dk/kontakt/

Du kan også kontakte Offerrådgivningen ved at udfylde formularen på denne side, og vi vil snarest besvare din henvendelse. Postnummer og by skal vi bruge til at sætte dig i kontakt med den nærmeste Offerrådgivning.