voldtægt - selvmordstanker

Ekspertpanel vil løfte indsatsen mod voldtægt

Et panel af eksperter har overrakt justitsministeren deres anbefalinger til, hvordan man styrker indsatsen mod voldtægt. Det skal bl.a. ske ved at styrke bistandsadvokatordningen, f.eks. ved at indføre et korps af bistandsadvokater, så voldtægtsofre får bedre hjælp gennem hele processen i retssystemet.

Offerrådgivningen i Danmark har i flere år arbejdet netop på en styrkelse af bistandsadvokatordningen for ofre og det glæder os derfor også at ekspertpanelet bl.a. anbefaler dette.

Læs mere her