voldtægt - selvmordstanker

Ekspertpanel vil løfte indsatsen mod voldtægt

Et panel af eksperter har overrakt justitsministeren deres anbefalinger til, hvordan man styrker indsatsen mod voldtægt. Det skal bl.a. ske ved at styrke bistandsadvokatordningen, f.eks. ved at indføre et korps af bistandsadvokater, så voldtægtsofre får bedre hjælp gennem hele processen i retssystemet.

Offerrådgivningen i Danmark har i flere år arbejdet netop på en styrkelse af bistandsadvokatordningen for ofre og det glæder os derfor også at ekspertpanelet bl.a. anbefaler dette.

Læs mere her

Henvendelser med ønske om bistand af en offerrådgiver og spørgsmål vedrørende ulykker og forbrydelser bedes rettet til en offerrådgivning nær dig – se oversigten her https://offerraadgivning.dk/kontakt/

Du kan også kontakte Offerrådgivningen ved at udfylde formularen på denne side, og vi vil snarest besvare din henvendelse. Postnummer og by skal vi bruge til at sætte dig i kontakt med den nærmeste Offerrådgivning.