Når civilsamfundet i samarbejde med en myndighed løfter en vigtig samfundsopgave

Offerrådgivningen holder i dag sammen med Politiet og Aalborg Universitet en konference, hvor resultaterne af en evaluering, der har fokus på vurdering af samarbejdet mellem det lokale politi og offerrådgivninger i Danmark formidles. Evalueringen er foretaget af Aalborg Universitet, finansieret af Offerfonden og støttet af Rigspolitiet og Offerrådgivningen i Danmark.

Et tættere samarbejde mellem politi og offerrådgivning kan sikre støtte til flere forurettede. Forskningsprojekt fra Aalborg Universitet peger på flere centrale forslag, der skal bruges til at styrke samarbejdet mellem politikredse og tilhørende offerrådgivninger, så flere forurettede får den støtte, de har brug for efter at have været udsat for kriminalitet eller voldsomme hændelser.

”Det er vigtigt med en ledelsesmæssig opmærksomhed og prioritering i politikredsene, når opgaven skal løftes. Herudover er det vigtigt, at der er et tæt samarbejde både i forhold til de konkrete sager, hvor ofre er ramt, og også overordnet, så der bliver en sammenhæng i det tilbud, der gives til ofrene,” fortæller professor Hanne Kathrine Krogstrup, som sammen med sin forskningsgruppe står bag undersøgelsen.

Projektet har også formuleret et evalueringsredskab, som politikredsene og de lokale offerrådgivninger kan benytte til at styrke koordineringen og samarbejdet.

”Med offerrådgivningens gratis og kompetente støtte til forurettede, vidner og pårørende står vi med et guldæg, som mange flere kan få gavn af. Mere end 200 frivillige rådgivere står klar til at tage over der, hvor politiet slipper. Ud fra de indsigter og redskaber, vi nu har fået gennem dette projekt, tager vi sammen med politikredsene og de lokale offerrådgivninger fat på at give vores samarbejde et serviceeftersyn,” fortæller politidirektør Helle Kyndesen.

Også Offerrådgivningen i Danmarks landsformand, er optaget af, at de mange indsigter fra forskningsprojektet nu bliver bragt i anvendelse.

Det er på mange måder en særlig begivenhed og en milepæl i vores efterhånden mangeårige samarbejde med politiet, at vi har fået Aalborg Universitet til at kigge på vores måder at samarbejde på – og ikke mindst, hvordan vi kan udvikle dette samarbejde i fremtiden. Samarbejdet mellem Offerrådgivningen og politiet er unikt, og fungerer det godt, kan mange ofre, vidner og pårørende få den hjælp og støtte, de har brug for. Der er generelt i disse år en øget opmærksomhed på ofres rettigheder, deres møder med myndigheder og den støtte og omsorg, de får. At vi styrker samarbejdet mellem Offerådgivningen og politiet er derfor vigtigt og helt i tråd med dette fokus,” siger landsformand Knut Arild Gulbrandsen.