Ny undersøgelse om borger-tilfredshed med politiet

Der er plads til forbedringer, erkender politiet.

60 pct. af ofre for kriminalitet, oplyser, at de er tilfredse med politiet, mens 20 pct. – altså hver femte offer – angiver, at de er utilfredse med politiets håndtering af sagerne. Utilfredsheden er størst hos borgere udsat for vold og voldtægt. Her oplevede henholdsvis 34 pct. og 47 pct., at politiet ikke tog deres anmeldelse alvorligt.

Rigspolitiet tager til gengæld undersøgelsen meget alvorligt:
-Politiet er til for borgerne. Jeg må ærligt sige, at jeg ser på tallene med en vis bekymring, siger chefen for Rigspolitiet Thorkild Fogde. -Det er ikke opløftende, at en femtedel er direkte utilfredse, og at 4 ud af 10 borgere, ikke er tilfredse.

Bedre service for borgerne
Torkild Fogde hæfter sig ved, at politiet allerede har igangsat en række initiativer, der skal forbedre borgernes møde med politiet. Det gælder blandt andet måden politiet møder voldtægtsofre på, og muligheden for, at borgerne kan få en status på deres sag ved personfarlig kriminalitet. Der er ligeledes udviklet et fast koncept for den gode samtale mellem borgeren og politiet.

Læs mere om undersøgelsen:

Offerrådgivningen i Danmark kan godt genkende problematikken fra de erfaringer, som nogle af vores ofre for vold og voldtægter fortæller om. Det siger formanden for OID, Knut Arild Gulbrandsen:
-Vi skal tænke på at der er tale om særligt sårbare ofre, som har behov for at blive taget alvorligt. Men jeg glæder mig samtidig over, at politiet selv er opmærksom på problemerne og tager undersøgelsen meget alvorlig. Politiet har ligeledes – allerede inden undersøgelsen – arbejdet målrettet på at forbedre politiets møde med sårbare borgere.

Opsøgende indsats til ofre en succes
Samtidig har Offerrådgivningen som forsøg samarbejdet med politiet flere steder i landet, hvor vi sammen med de lokale politistationer har lavet projekter med en særlig opsøgende indsats. Her går vi aktivt ud – i samarbejde med politiet – og tilbyder ofre for kriminalitet og ulykker støtte og rådgivning i Offerrådgivningen. Borgerne er meget tilfredse og roser både os og politiet for den omsorg, der også ligger i tilbuddet fra den opsøgende indsats om hurtigt og gratis rådgivning til ofre for kriminalitet og ulykker, fortæller formanden for Offerrådgivningen i Danmark, Knut Arild Gulbrandsen.