Offerrådgivningen fylder 25 år og deltager på Folkemødet med event om digital svindel

Siden 1998 har ofre for kriminalitet og ulykke kunnet få støtte og hjælp fra en offerrådgiver. I løbet af 00’erne udvidede tilbuddet sig til vidner og pårørende til ofre. Offerrådgivningen skal følge med tiden og tilpasse rådgivningen til udviklingen, og derfor sætter Offerrådgivningen fokus på digital svindel på Folkemødet i år.

Startskuddet til Offerrådgivningen kom i 1998, hvor offerrådgivninger etableredes i hele Danmark. I løbet af organisationens levetid har man udvidet tilbuddet til også at gælde vidner og pårørende til ofre for kriminalitet eller ulykke. I dag finder man frivillige offerrådgivere over hele landet.

Størstedelen af rådgivningen foregår via telefon på 116 006, men Offerrådgivningen tilbyder også rådgivning ved fysisk fremmøde eller via en chat på organisationens hjemmeside. Telefonen har åbent 24 timer i døgnet, 365 dage om året – uden undtagelse.

Alle rådgivningssamtaler gennemføres af frivillige offerrådgivere. De understøttes og uddannes af et landssekretariat beliggende i Fredericia. Det er nemlig et krav, at man har gennemgået en offerrådgivningsuddannelse for at få lov at vejlede og støtte ofre, vidner og pårørende til ofre.

I 2022 havde Offerrådgivningen næsten 7.000 samtaler.

– Der er ingen tvivl om, at Offerrådgivningen år efter år leverer et enormt arbejde for at hjælpe ofre, vidner og pårørende til ofre i Danmark. Det er frivillige mennesker, der hverken gør opmærksom på sig selv eller forventer tak og løn for deres indsats. Det er fantastisk, at det overhovedet kan lade sig gøre og endnu mere fantastisk, at organisationen fortsat er i rivende udvikling. Det afføder stor respekt, for det er en vigtig hjælp og støtte til de mennesker, der har brug for det, siger politidirektør i Midt- og Vestjylland Helle Kyndesen.

Offerrådgivningen har et nært samarbejde med politiet, som henviser ofre, vidner og pårørende til ofre til organisationen. Det er mange forskellige typer af ofre, vidner og pårørende, som Offerrådgivningen taler med. I løbet af det seneste årti har digital kriminalitet fyldt mere og mere.

– Vi skal hele tiden følge med ofre, vidner og pårørende til ofres behov, og det gør vi ved at holde os ajour med tidens tendenser. Der vil altid være ofre, vidner og pårørende til ofre for kriminalitet, og det er vores opgave hele tiden at være bekendt med, hvordan vi støtter og rådgiver på den bedste måde, fortæller landsformand Knut A. Gulbrandsen.

Som optakt til Offerrådgivningens 25-års jubilæum den 25. juni 2023, sætter organisationen fokus på sin historie og frivillige med 25 facts; én hver dag op til jubilæet. Derudover er Offerrådgivningen også at finde på årets Folkemøde på Bornholm, hvor man med en talk sætter fokus på digital svindel og hvordan ofre tilbydes bedre muligheder for hjælp end det er tilfældet i dag.

Til talken er DR journalist Ole Hall, der står bag podcast-serien ’BitCoin-bedraget’, vært. Her samtaler han med et offer for digital svindel og foreligger både egne, Offerrådgivningen og ofrets beretninger for et panel bestående af retsordfører Peter Skaarup fra Danmarksdemokraterne og bistandsadvokat Helle Hald. Formålet er at etablere en konstruktiv dialog om, hvordan vi hjælper ofre for digital svindel bedst muligt fremadrettet.

 

Kontakt for pressen

Helle Kyndesen, politidirektør i Midt- og Vestjyllands Politi, tlf. 5173 1906

Knut A. Gulbrandsen, landsformand for Offerrådgivningen, tlf. 2925 4335