stalking 14 initiativer

Offerrådgivningen om ny stalking-aftale: Stort skridt i den rigtige retning

I mandags annoncerede justitsministeriet en ny politisk aftale, som indeholder 14 initiativer, der skal sætte ind over for stalking. Det vækker begejstring hos Offerrådgivningen, som retter en stor ros til Dansk Stalking Center for deres utrættelige arbejde til fordel for ofre for stalking.

I mandags præsenterede en række partier bestående af regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Alternativet en aftale om 14 nye initiativer mod stalking.

Det betyder blandt andet, at stalking nu får sin egen bestemmelse i straffeloven. Det samme gør også kriminalisering af identitetstyveri, og så får stalkingofre ret til en bistandsadvokat, hvis de anmoder om det.

– Når stalking får sin egen bestemmelse i straffeloven, betyder det først og fremmest, at vi som samfund anerkender, at vi har at gøre med reelle ofre. Derfor er det også min forventning, at vi vil se hårdere straffe for stalking i kølvandet på det her. At vi samtidig letter adgangen til bistandsadvokater for ofre for stalking betyder, at flere får den retshjælp, de har behov for og ikke mindst, at vi kan sikre ofrenes retssikkerhed og -følelse, siger bistandsadvokat Tobias Grotkjær Elmstrøm.

Foruden de ovenstående tiltag er partierne også blevet enige om at styrke behandlinger af tilholdssager, etableringen af et nyt IT-system, som skal gøre det nemmere at fremsøge stalkingsager i politikredsene, muliggøre varetægtsfængsling af mistænkte gerningspersoner. Du kan læse hele listen med initiativer her.

Aftalen kommer i kølvandet på det kæmpe arbejde, som Dansk Stalking Center kontinuerligt gør for at hjælpe ofre for stalking. Det vækker stor begejstring hos Offerrådgivningen, at Dansk Stalking Centers arbejde bærer frugt:

– Der er slet ingen tvivl om, at Dansk Stalking Center har en kæmpe andel i den her sejr. Vi ved, at der er blevet kæmpet hårdt for at sætte stalking på den nationale dagsorden med blandt andet lanceringen af SkytsEngel-app’en. Det er virkelig godt gået af Dansk Stalking Center, og vi er meget glade på ofrenes vegne, siger Landsformand i Offerrådgivningen i Danmark Knut A. Gulbrandsen.

Landsformanden understreger desuden, at der skal lyde en stor tak til politikerne for deres arbejde for og interesse i at styrke ofres rettigheder og tilbud.