Vold - traumer

Har du overværet en voldsom oplevelse, så søg hjælp hos Offerrådgivningen Danmark. Du er måske traumatiseret og har PTSD. PTSD betyder posttraumatisk stressforstyrrelse. Offerrådgivningen Danmark hjælper folk med traumer, PTSD m.m. og rådgiver om relevante henvisninger.

Hjælp hos Offerrådgivningen Danmark ved traumer

Det er vigtigt, at du heler fra traumer, men symptomerne er svære at genkende. Mister en moder eksempelvis sin to dage gamle baby, er det traumatisk. Moderen kan ikke flygte fra babyens død. Moderen er magtesløs og kan hverken kæmpe eller flygte. Hun er hjælpeløs, for lægerne reddede ikke babyen. Det giver traumer. Hvis man kigger på sine egne reaktioner, kan man lettere identificere en traumatisk hændelse.

Du kan også have posttraumatisk stressforstyrrelse (PTSD). PTSD er tit langvarig. Den opstår efter katastrofelignende, psykiske belastninger. Den ramte oplever den traumatiserende hændelse i vågen tilstand og som mareridt. Selvom man prøver på at undgå situationer eller ting, som kan minde en om oplevelsen, kommer flashbacks. Som PTSD-ramt er det svært at sove, koncentrere sig og huske.

Offerrådgivningen Danmark hjælper dig ud af PTSD-tilstanden. PTSD behandles med bestemte psykoterapi-behandlinger – evt. kombineret med antidepressiv medicin. Almindelig menneskelig omsorg er vigtigere end samtaler med krisepsykologer. PTSD forsvinder ikke selv. Det kan være en langvarig og evt. vedvarende tilstand. PTSD kan udvikles efter psykiske belastninger såsom krig, ulykker, overgreb som incest og vold o.lign. Man karakteriserer PTSD ved, at den ramte får flashbacks af den skræmmende hændelse – både i vågen og sovende tilstand. Flertallet søger at undgå lignende situationer, og det kalder man for undgåelsesadfærd. Denne adfærd forstærker ofte sygdommen. Flertallet af PTSD-ramte sover dårligt, har koncentrationsbesvær, hukommelsessvigt og humørsvingninger. Dine nære relationer og tidligere interesser påvirkes også. Den PTSD-ramte kan fristes af at dulme følelserne med hash, stoffer eller alkohol. Det er ingen god idé. Nogle udvikler også en depression og får selvmordstanker.

Hvis du har været impliceret i et voldsomt trafikuheld, vil du sikkert høre lyde fra trafikuheldet såsom sirener eller skrig. For flertallet vil disse flashbacks gå væk af sig selv over tid. For en mere sårbar person, som måske lider af depression eller angst, kan det medføre PTSD. Ens gener spiller også ind. Trafikuheldet kan have været meget skræmmende, truende eller grufuld med manglende kontrol i situationen. Hvis en person har oplevet flere gentagne traumer, øges risikoen for at udvikle PTSD. Måske mister man tilmed en nærtstående person i trafikuheldet.