voldtægt voldtægtsmyter offer altinget offerrådgivningen seksuelle overgreb bistandsadvokat

Hjælp til ofre for seksuelle overgreb styrkes med nye regler

Et bredt flertal bestående af Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet er blevet enige om at forbedre ofre for seksuelle overgrebs forhold – og det er positivt. Men der er endnu et stykke vej for at være i mål med rimelige vilkår, mener Offerrådgivningen.

Allerede inden en anmeldelse om et seksuelt overgreb til politiet har mange ofre brug for kompetent rådgivning i form af en bistandsadvokat. Med den aktuelle lovgivning er det ikke muligt, men det har et flertal i folketinget besluttet sig for at lave om på. Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet er enige om, at ofre for seksuelle overgreb skal have ret til vejledning fra en bistandsadvokat før et overgreb anmeldes til politiet. Partierne er også enige om, at ofre skal have ret til en opfølgende samtale med en bistandsadvokat efter retssagen.

Offerrådgivningens landsformand, Knut A. Gulbrandsen, ser positivt på, at den politiske vilje aner at blive til handling. Det sker blot en måned efter, at landsformanden satte fokus på voldtægtsmyter i et indlæg i Altinget:

– Det politiske flertal vidner selvfølgelig om, at ofre for seksuelle overgreb og herunder voldtægtsofres omstændigheder og vilkår helt klart forbedres. I den her type af sager er det vigtigt, at vi tager hånd om ofrene tidligt, da vi har at gøre med traumatiserede mennesker, som ofte ikke har ressourcerne til at overskue situationen. Derfor er det selvfølgeligt glædeligt, at den hidtidige politiske vilje nu udmønter sig i konkret handling. Det er vi meget glade for, siger landsformanden.

Også bistandsadvokat Tobias Grotkjær Elmstrøm ser positivt på udviklingen:

– Det at ofre for seksuelle overgreb og herunder voldtægt kan få vejledning fra en bistandsadvokat vil formentligt betyde, at flere anmelder seksuelle overgreb og får et bedre møde med retssystemet.

Blot et skridt på vejen

Det er dog kun et skridt på vejen mod ideelle vilkår for ofrene. I dag beskikkes bistandsadvokater til ofre fra samme liste som forsvarsadvokater – også kaldet listen af beneficerede liste

Det betyder, at advokaterne på listen skal kunne varetage både den strafferetlige og erstatningsretlige sag. I praksis kan det dog ende med, at ofrene ikke får beskikket en bistandsadvokat, der er specialiseret inden for det fagområde, som ofret har brug for.

– Der er ingen tvivl om, at den nuværende liste burde opdeles i to. For at sikre et trygt og kompetent forløb for ofrene er det afgørende, at specialiseret viden følger dem igennem hele forløbet, fortæller bistandsadvokat Tobias Grotkjær Elmstrøm.

Hos Offerrådgivningen har kampen for den opdelte liste været på dagsordenen i flere år. Der er nemlig stor forskel på at rådgive en gerningsperson og et offer – både psykologisk og juridisk. I 2019 præsenterede Offerrådgivningen sine anbefalinger for retsudvalget og anbefalede oprettelsen af to særskilte lister – en for forsvarsadvokater og en for bistandsadvokater.

– Selvfølgelig mener vi stadig, at listen af beneficerede advokater skal opdeles i to, så ofre kan modtage specialiseret hjælp. Derfor kan jeg også kun betragte de nye regler som et godt skridt på vejen, men arbejdet er ikke færdigt endnu. Opdelingen af listen er fortsat et afgørende punkt for at sandsynliggøre et trygt forløb for ofrene gennem retssystemet, afslutter Knut A. Gulbrandsen, landsformand i Offerrådgivningen i Danmark.